تمایل مدافع سابق استقلال به بازگشت؛ منصوریان او را نمی خواهد

تمایل مدافع سابق استقلال به بازگشت؛ منصوریان او را نمی خواهد

حنیف عمران زاده تمایل به بازگشت به استقلال دارد اما علیرضا منصوریان اعتقادی به این بازیکن ندارد و به همین دلیل برنامه ای برای جذب او در نظر نگرفته است.

مخصوصا این که با نظر منصوریان، عمران زاده در ابتدای فصل در لیست سیاه استقلال قرار گرفت و منصوریان می داند که جذب او، یعنی اشتباه در تصمیم گیری ابتدای فصلش و به همین دلیل قید جذب دوباره او را بر خلاف تمایل زیاد این مدافع برای بازگشت زده است تا در نهایت حنیف شاید زمانی به استقلال برگردد که منصوریان در این تیم حضور ندارد.

پست آخر عمران زاده درو حمایتش از فرهاد مجیدی می تواند نشان دهد که او منتظر مربیگری مجیدی در استقلال و شاید بازگشت خودش به این تیم باشد.

تمایل مدافع سابق استقلال به بازگشت؛ منصوریان او را نمی خواهد

حنیف عمران زاده تمایل به بازگشت به استقلال دارد اما علیرضا منصوریان اعتقادی به این بازیکن ندارد و به همین دلیل برنامه ای برای جذب او در نظر نگرفته است.

مخصوصا این که با نظر منصوریان، عمران زاده در ابتدای فصل در لیست سیاه استقلال قرار گرفت و منصوریان می داند که جذب او، یعنی اشتباه در تصمیم گیری ابتدای فصلش و به همین دلیل قید جذب دوباره او را بر خلاف تمایل زیاد این مدافع برای بازگشت زده است تا در نهایت حنیف شاید زمانی به استقلال برگردد که منصوریان در این تیم حضور ندارد.

پست آخر عمران زاده درو حمایتش از فرهاد مجیدی می تواند نشان دهد که او منتظر مربیگری مجیدی در استقلال و شاید بازگشت خودش به این تیم باشد.