تناقض‌گویی آقای پرسپولیسی/ بالاخره ساسان به درد می‌خورد یا نه؟ +تصویر

تناقض‌گویی آقای پرسپولیسی/ بالاخره ساسان به درد می‌خورد یا نه؟ +تصویر

یک اشتباه به شدت رایج در فوتبال ایران این است که «پیشکسوت» معمولا مترادف «کارشناس» تلقی می‌شود؛ به این مفهوم که انگار هر کسی زمانی فوتبال بازی می‌کرده و حالا کفش‌هایش را آویخته، این حق را دارد که اظهارنظر فنی داشته باشد و مسابقات روز را تحلیل کند! مسلم است که چنین اصلی وجود ندارد و بازیکنان بازنشسته لزوما قرار نیست کارشناسان خوبی هم باشند. یکی از بارزترین مصداق‌های این مساله، مرتضی فنونی‌زاده است که معمولا می‌توان غیرکارشناسی‌ترین حرف‌ها را از زبانش شنید!

استاد فنونی‌زاده بعد از درخشش ساسان انصاری در فولاد و به ویژه هت‌تریک اخیرش مقابل نفت تهران، با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده و گفته: «حیف شد که پرسپولیس انصاری را از دست داد.» این مصاحبه در تاریخ ۱۲آذر۹۵ انجام شده، در حالی که ۵ماه قبل، یعنی وقتی پرسپولیس تازه انصاری را به خدمت گرفته بود، فنونی‌زاده دیدگاه کاملا متفاوتی داشت. او در تاریخ ۳۰خرداد۹۵ به سایت بانک ورزش گفته بود: «ساسان انصاری و وحید امیری به درد پرسپولیس نمی‌خورند!» شما می‌توانید تصاویری از هر دو مصاحبه را تماشا کنید. این شما و این کارشناس همه فن حریف فوتبال ایران، استاد فنونی‌زاده!

مصاحبه اول: به درد نمی‌خورد

مصاحبه دوم: به درد می‌خورد

تناقض‌گویی آقای پرسپولیسی/ بالاخره ساسان به درد می‌خورد یا نه؟ +تصویر

یک اشتباه به شدت رایج در فوتبال ایران این است که «پیشکسوت» معمولا مترادف «کارشناس» تلقی می‌شود؛ به این مفهوم که انگار هر کسی زمانی فوتبال بازی می‌کرده و حالا کفش‌هایش را آویخته، این حق را دارد که اظهارنظر فنی داشته باشد و مسابقات روز را تحلیل کند! مسلم است که چنین اصلی وجود ندارد و بازیکنان بازنشسته لزوما قرار نیست کارشناسان خوبی هم باشند. یکی از بارزترین مصداق‌های این مساله، مرتضی فنونی‌زاده است که معمولا می‌توان غیرکارشناسی‌ترین حرف‌ها را از زبانش شنید!

استاد فنونی‌زاده بعد از درخشش ساسان انصاری در فولاد و به ویژه هت‌تریک اخیرش مقابل نفت تهران، با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده و گفته: «حیف شد که پرسپولیس انصاری را از دست داد.» این مصاحبه در تاریخ ۱۲آذر۹۵ انجام شده، در حالی که ۵ماه قبل، یعنی وقتی پرسپولیس تازه انصاری را به خدمت گرفته بود، فنونی‌زاده دیدگاه کاملا متفاوتی داشت. او در تاریخ ۳۰خرداد۹۵ به سایت بانک ورزش گفته بود: «ساسان انصاری و وحید امیری به درد پرسپولیس نمی‌خورند!» شما می‌توانید تصاویری از هر دو مصاحبه را تماشا کنید. این شما و این کارشناس همه فن حریف فوتبال ایران، استاد فنونی‌زاده!

مصاحبه اول: به درد نمی‌خورد

(image)

مصاحبه دوم: به درد می‌خورد

(image)