توفان میرسلیم جهانگیری را برد

توفان میرسلیم جهانگیری را برد

 

به گزارش جهان نیوز؛ مناظره سوم که به نظر بسیاری از کارشناسان حکم فینال را دارد و در حوزه اقتصادی که چالش مهم مردم و نامزدهاست واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.
 

توفان میرسلیم جهانگیری را برد

 

به گزارش جهان نیوز؛ مناظره سوم که به نظر بسیاری از کارشناسان حکم فینال را دارد و در حوزه اقتصادی که چالش مهم مردم و نامزدهاست واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.
 

توفان میرسلیم جهانگیری را برد