تولید فیلتر هوای نانوساختار با اثربخشی بالا

تولید فیلتر هوای نانوساختار با اثربخشی بالا

به گزارش روز یکشنبه گروه علمی افق از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این محصول از کارایی بالاتری نسبت به فیلترهای رایج به لحاظ کمی و کیفی برخوردار است و دارای ویژگی های خاص نظیر خاصیت ضدغبار (آنتی داست) و آبگریزی است.
فیلتر یا پالایه معمولی وسیله ای است که مانع عبور مواد زائد موجود در یک سیال مانند هوا، آب یا روغن می شود. فیلتر هوا وسیله ای متشکل از الیاف است که ذرات جامد مانند گرد و غبار، آلودگی و باکتری را از هوا پاک می کند.
این آلودگی ها هنگام عبور از فیلتر به الیاف تشکیل دهنده آن متصل می شوند و از آن عبور نمی کنند؛ بنابراین هرچه منافذ موجود در فیلتر کوچک تر باشد، کارایی فیلتر افزایش یافته و از عبور ذرات ریزتری می تواند جلوگیری کند. البته طبق استاندارد برای هر اندازه از آلودگی ها فیلتر با کلاس مشخص تعریف شده است.
پرویز ایمان زاده مدیرعامل شرکت آزاد فیلتر (تولیدکننده این محصول)، در خصوص محصول تولیدشده در این شرکت گفت: فیلترهای کوالسر علاوه بر خاصیت جداسازی آلودگی، قدرت جداسازی مایع از مایع و یا مایع از گاز را نیز دارند. به عنوان مثال سوخت مصرفی در هواپیما حتماً باید با فیلترهای کوالسر فیلتر و پس از آزمایش استفاده شود.
وی ادامه داد: در تولید این محصول، بستر فیلتر که وظیفه اصلی فیلتراسیون را برعهده دارد با نانوالیاف پوشش داده می شود که این امر سبب افزایش کارایی و خواص فیلتر می شود.
ایمان زاده در خصوص برتری این محصول نانوساختار نسبت به فیلترهای رایج اضافه کرد: افزایش کارایی فیلتر به طور معمول با افزایش تراکم الیاف بستر فیلتر ایجاد می شود و این امر افزایش افت فشار و در نتیجه افزایش مصرف انرژی را در پی دارد. همچنین با استفاده از پوشش نانوالیاف بدون افزایش محسوس افت فشار، افزایش کارایی و در نتیجه کیفیت بهتر فرایند فیلتراسیون حاصل می شود.
وی گفت: همچنین هزینه تولید این محصول نسبت به نمونه های مشابه کمتر است و استفاده از آن در تجهیزات صنعتی موجب افزایش کارایی و عمر این تجهیزات می شود. امکان تولید محصول متناسب با اقلیم کشور از دیگر مزایای استفاده از فناوری نانو در این زمینه است.
شرکت آزاد فیلتر برای تولید این محصول موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شده است.

تولید فیلتر هوای نانوساختار با اثربخشی بالا

به گزارش روز یکشنبه گروه علمی افق از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این محصول از کارایی بالاتری نسبت به فیلترهای رایج به لحاظ کمی و کیفی برخوردار است و دارای ویژگی های خاص نظیر خاصیت ضدغبار (آنتی داست) و آبگریزی است.
فیلتر یا پالایه معمولی وسیله ای است که مانع عبور مواد زائد موجود در یک سیال مانند هوا، آب یا روغن می شود. فیلتر هوا وسیله ای متشکل از الیاف است که ذرات جامد مانند گرد و غبار، آلودگی و باکتری را از هوا پاک می کند.
این آلودگی ها هنگام عبور از فیلتر به الیاف تشکیل دهنده آن متصل می شوند و از آن عبور نمی کنند؛ بنابراین هرچه منافذ موجود در فیلتر کوچک تر باشد، کارایی فیلتر افزایش یافته و از عبور ذرات ریزتری می تواند جلوگیری کند. البته طبق استاندارد برای هر اندازه از آلودگی ها فیلتر با کلاس مشخص تعریف شده است.
پرویز ایمان زاده مدیرعامل شرکت آزاد فیلتر (تولیدکننده این محصول)، در خصوص محصول تولیدشده در این شرکت گفت: فیلترهای کوالسر علاوه بر خاصیت جداسازی آلودگی، قدرت جداسازی مایع از مایع و یا مایع از گاز را نیز دارند. به عنوان مثال سوخت مصرفی در هواپیما حتماً باید با فیلترهای کوالسر فیلتر و پس از آزمایش استفاده شود.
وی ادامه داد: در تولید این محصول، بستر فیلتر که وظیفه اصلی فیلتراسیون را برعهده دارد با نانوالیاف پوشش داده می شود که این امر سبب افزایش کارایی و خواص فیلتر می شود.
ایمان زاده در خصوص برتری این محصول نانوساختار نسبت به فیلترهای رایج اضافه کرد: افزایش کارایی فیلتر به طور معمول با افزایش تراکم الیاف بستر فیلتر ایجاد می شود و این امر افزایش افت فشار و در نتیجه افزایش مصرف انرژی را در پی دارد. همچنین با استفاده از پوشش نانوالیاف بدون افزایش محسوس افت فشار، افزایش کارایی و در نتیجه کیفیت بهتر فرایند فیلتراسیون حاصل می شود.
وی گفت: همچنین هزینه تولید این محصول نسبت به نمونه های مشابه کمتر است و استفاده از آن در تجهیزات صنعتی موجب افزایش کارایی و عمر این تجهیزات می شود. امکان تولید محصول متناسب با اقلیم کشور از دیگر مزایای استفاده از فناوری نانو در این زمینه است.
شرکت آزاد فیلتر برای تولید این محصول موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شده است.