حمید روحانی با شکایت دولت به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد

حمید روحانی با شکایت دولت به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد

افق ، حجت‌الاسلام حمید روحانی رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد.

روحانی به دلیل شکایت ریاست جمهوری از وی به این دادسرا احضار شده است و فردا باید در دادگاه حاضر شود.

منبع: فارس

حمید روحانی با شکایت دولت به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد

(image)

افق ، حجت‌الاسلام حمید روحانی رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد.

روحانی به دلیل شکایت ریاست جمهوری از وی به این دادسرا احضار شده است و فردا باید در دادگاه حاضر شود.

منبع: فارس