خواب ابدی نوزاد یمنی در آغوش پدر +تصویر

خواب ابدی نوزاد یمنی در آغوش پدر +تصویر

انگار دیگر جهانیان به تماشای تصاویر دلخراشی از کودکان یمنی که در حملات مستمر جنگنده‌های سعودی و مزدورانشان به شهادت می‌رسند، عادت کرده‌اند. در تصویر زیر پدری را مشاهده می کنید که فرزند خود را در اثر حملات جنگنده های عربستان سعودی به یمن از دست داده است

خواب ابدی نوزاد یمنی در آغوش پدر +تصویر

انگار دیگر جهانیان به تماشای تصاویر دلخراشی از کودکان یمنی که در حملات مستمر جنگنده‌های سعودی و مزدورانشان به شهادت می‌رسند، عادت کرده‌اند. در تصویر زیر پدری را مشاهده می کنید که فرزند خود را در اثر حملات جنگنده های عربستان سعودی به یمن از دست داده است