دفاتر نمایندگان فردا تحویل داده می شود/ ملاقاتهای مردمی از یکشنبه

دفاتر نمایندگان فردا تحویل داده می شود/ ملاقاتهای مردمی از یکشنبه

به گزارش جهان نیوز به نقل از مهر، ابوالفضل حسن بیگی اظهار داشت: تعمیرات دفاتر نمایندگان تا روز یکشنبه به پایان می رسد قسمت عمده تخریب مربوط به بخشی از ساختمان است که حمله انتحاری صورت گرفته است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز یکشنبه دفاتر نمایندگان به آن ها تحویل داده می شود و طبق اعلام هیات رئیسه از روز یکشنبه ملاقات های مردمی برقرار خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: روز قبل از حادثه با وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی جلسه داشتیم.تلاش داریم روز یکشنبه هم با وزیر اطلاعات جلسه داشته باشیم تا در جریان جزئیات دستگیری های اخیر تیم های تروریستی قرار بگیریم.

دفاتر نمایندگان فردا تحویل داده می شود/ ملاقاتهای مردمی از یکشنبه

به گزارش جهان نیوز به نقل از مهر، ابوالفضل حسن بیگی اظهار داشت: تعمیرات دفاتر نمایندگان تا روز یکشنبه به پایان می رسد قسمت عمده تخریب مربوط به بخشی از ساختمان است که حمله انتحاری صورت گرفته است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز یکشنبه دفاتر نمایندگان به آن ها تحویل داده می شود و طبق اعلام هیات رئیسه از روز یکشنبه ملاقات های مردمی برقرار خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: روز قبل از حادثه با وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی جلسه داشتیم.تلاش داریم روز یکشنبه هم با وزیر اطلاعات جلسه داشته باشیم تا در جریان جزئیات دستگیری های اخیر تیم های تروریستی قرار بگیریم.

دفاتر نمایندگان فردا تحویل داده می شود/ ملاقاتهای مردمی از یکشنبه