دو مدیریتی عامل ضعف مخابرات

دو مدیریتی عامل ضعف مخابرات

موضوع واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن همراه در بازار بورس از سالها قبل مطرح است چرا که قبل از واگذاری این پروژه به اپراتور ام تی ان – ایرانسل و زمانی که شرکت ترکسل قرار بود سهامدار این پروژه شود، نمایندگان مجلس مصوبه ای را نهایی کردند که براساس آن ۲۱ درصد سهام این اپراتور باید پس از ۵سال فعالیت در بورس عرضه شود.در این راستا با جناب آقای دکتر غرضی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی و وزیر مخابرات دوران سازندگی مصاحبه ای کوتاه را انجام داده ایم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره ی واگذاری ایرانسل به بخش خصوصی و عدم تحقق این موضوع گفت:درباره ی این موضوع باید گفت بخش خصوصی به دنبال سود دهیست. خدمات مخابرات در ایران ارزان ترین خدمات اینترنتی در جهان است
در حال حاضر یکصد و شصت میلیون مشترک در ایران وجود دارد. تلاش ها باید در راستای جلوگیری از افزایش قیمت خدمات مخابراتی باشد تا مصرف کننده دچار مشکل نشود. به نظر من مدیریت های بخش خصوصی نتوانستند نیات مردم را پوشش بدهند .

غرضی در ادامه اظهار کرد : به دلیل اینکه بخش خصوصی به دنبال این است که هزینه ها را افزایش دهد پس واگذاری ایرانسل مدت زمان زیادی طول میکشد و راه طولانی در پیش دارد.

وی درباره ی عملکرد مخابرات در چند سال اخیر گفت: مخابرات دو مدیریتی شده است هم مدیریت خصوصی و هم مدیریت دولتی باعث شده این دو حوزه خوب عمل نکنند. چون امکان تفکیک این دومدیریت میسر نیست و این مشکل در بخش مخابرات وجود دارد وهیچ کدام ازاین دوبخش موفق نشده اند که رضایت مردم و دولت را جلب کنند.

ایشان در آخر درباره ی عملکرد وزارت ارتباطات گفت: این وزارت خانه به دنبال جانبداری از مردم است ولی تابه حال عملکرد مناسبی در این راستا از خود نشان نداده است.

منبع: شمانیوز

دو مدیریتی عامل ضعف مخابرات

موضوع واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن همراه در بازار بورس از سالها قبل مطرح است چرا که قبل از واگذاری این پروژه به اپراتور ام تی ان – ایرانسل و زمانی که شرکت ترکسل قرار بود سهامدار این پروژه شود، نمایندگان مجلس مصوبه ای را نهایی کردند که براساس آن ۲۱ درصد سهام این اپراتور باید پس از ۵سال فعالیت در بورس عرضه شود.در این راستا با جناب آقای دکتر غرضی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی و وزیر مخابرات دوران سازندگی مصاحبه ای کوتاه را انجام داده ایم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره ی واگذاری ایرانسل به بخش خصوصی و عدم تحقق این موضوع گفت:درباره ی این موضوع باید گفت بخش خصوصی به دنبال سود دهیست. خدمات مخابرات در ایران ارزان ترین خدمات اینترنتی در جهان است
در حال حاضر یکصد و شصت میلیون مشترک در ایران وجود دارد. تلاش ها باید در راستای جلوگیری از افزایش قیمت خدمات مخابراتی باشد تا مصرف کننده دچار مشکل نشود. به نظر من مدیریت های بخش خصوصی نتوانستند نیات مردم را پوشش بدهند .

غرضی در ادامه اظهار کرد : به دلیل اینکه بخش خصوصی به دنبال این است که هزینه ها را افزایش دهد پس واگذاری ایرانسل مدت زمان زیادی طول میکشد و راه طولانی در پیش دارد.

وی درباره ی عملکرد مخابرات در چند سال اخیر گفت: مخابرات دو مدیریتی شده است هم مدیریت خصوصی و هم مدیریت دولتی باعث شده این دو حوزه خوب عمل نکنند. چون امکان تفکیک این دومدیریت میسر نیست و این مشکل در بخش مخابرات وجود دارد وهیچ کدام ازاین دوبخش موفق نشده اند که رضایت مردم و دولت را جلب کنند.

ایشان در آخر درباره ی عملکرد وزارت ارتباطات گفت: این وزارت خانه به دنبال جانبداری از مردم است ولی تابه حال عملکرد مناسبی در این راستا از خود نشان نداده است.

منبع: شمانیوز