رحمتی در جذب بازیکنان استقلال دخالت کرد؟ +تصویر

رحمتی در جذب بازیکنان استقلال دخالت کرد؟ +تصویر

 صحبت های برانکو علیه کی روش تیتر اصلی روزنامه شوت را تشکیل داده است.

عابدینی صحبت هایی در جواب برانکو به زبان آورده که مشخص نیست کجایش به این مربی ربط پیدا می کند. او می گوید چرا پرسپولیس در این موقعیت حساس دو بازیکن خوبش را به تراکتورسازی داد. باید دید در این میان که قوانین چنین اجازه ای می دهند و مدیران پرسپولیس هیچ کاری برای نگه داشتن دو بازیکن نکرده اند، تقصیر برانکو چیست.

عنایتی هم صحبت هایی علیه سیدمهدی رحمتی بر زبان آورده است.

بانک ورزش

رحمتی در جذب بازیکنان استقلال دخالت کرد؟ +تصویر

 صحبت های برانکو علیه کی روش تیتر اصلی روزنامه شوت را تشکیل داده است.

عابدینی صحبت هایی در جواب برانکو به زبان آورده که مشخص نیست کجایش به این مربی ربط پیدا می کند. او می گوید چرا پرسپولیس در این موقعیت حساس دو بازیکن خوبش را به تراکتورسازی داد. باید دید در این میان که قوانین چنین اجازه ای می دهند و مدیران پرسپولیس هیچ کاری برای نگه داشتن دو بازیکن نکرده اند، تقصیر برانکو چیست.

عنایتی هم صحبت هایی علیه سیدمهدی رحمتی بر زبان آورده است.

بانک ورزش

(image)