روند صعودی تولید کامیون در زامیاد

روند صعودی تولید کامیون در زامیاد

به گزارش سایپا نیوز: وضعیت تولید در پسا برجام و آغاز همکاری های مشترک با شرکت های خودروساز خارجی و خودروسازان داخلی، موجب شد تا محصولات روز دنیا در حوزه های تجاری سنگین در کشور تولید و عرضه شود. در این راستا شرکت زامیاد با همکاری مشترک شریک خارجی خود ایویکوی ایتالیا توانست دو محصول تجاری سنگین روز اروپا را برای بازار داخلی تولید و عرضه نماید.
به موجب این گزارش، افزایش تولید ۴۷ دستگاه کامیون تا پایان آبان ماه امسال در حالی به دست آمده است که نسبت به آبان ماه سال گذشته با توجه به شدت تحریم های بین المللی تعداد پنج دستگاه بوده است.
گفتنی است، شرکت زامیاد به عنوان یکی از برترین خودروسازهای تجاری کشور، با تولید انواع محصولات سبک و سنگین همواره نقش ویژه ای را درصنعت حمل و نقل تجاری ایفا نموده است و توانسته با ارائه محصولات باکیفیت در بازار تقاضا سهم مناسبی از تولید و فروش را در بازار داخلی خودروهای تجاری کشور به خود اختصاص دهد.

روند صعودی تولید کامیون در زامیاد

به گزارش سایپا نیوز: وضعیت تولید در پسا برجام و آغاز همکاری های مشترک با شرکت های خودروساز خارجی و خودروسازان داخلی، موجب شد تا محصولات روز دنیا در حوزه های تجاری سنگین در کشور تولید و عرضه شود. در این راستا شرکت زامیاد با همکاری مشترک شریک خارجی خود ایویکوی ایتالیا توانست دو محصول تجاری سنگین روز اروپا را برای بازار داخلی تولید و عرضه نماید.
به موجب این گزارش، افزایش تولید ۴۷ دستگاه کامیون تا پایان آبان ماه امسال در حالی به دست آمده است که نسبت به آبان ماه سال گذشته با توجه به شدت تحریم های بین المللی تعداد پنج دستگاه بوده است.
گفتنی است، شرکت زامیاد به عنوان یکی از برترین خودروسازهای تجاری کشور، با تولید انواع محصولات سبک و سنگین همواره نقش ویژه ای را درصنعت حمل و نقل تجاری ایفا نموده است و توانسته با ارائه محصولات باکیفیت در بازار تقاضا سهم مناسبی از تولید و فروش را در بازار داخلی خودروهای تجاری کشور به خود اختصاص دهد.