رونمایی از یک عدد ۶ مقدس جدید برای پرسپولیسی‌ها

رونمایی از یک عدد ۶ مقدس جدید برای پرسپولیسی‌ها

گل ثانیه‌های پایانی وحید امیری مقابل پدیده، پرسپولیس را دوباره به صدر جدول برگرداند. تیم برانکو در این فصل، عملکرد فوق العاده‌ای در دقایق پایانی داشته و با زدن ۶ گل در این دقایق و نخوردن هیچ گلی، ۶ امتیاز در کسب کرده است. از ۶ گلی که آن‌ها در ۲۰ دقیقه پایانی بازی زده‌اند دو گل مساوی را به برد تبدیل کرده، ۲ گل آن‌ها را از شکست نجات داده و دو گل هم توانسته برد آن‌ها را تثبیت کند.

 

گل مساوی پرسپولیس به فولاد و استقلال خوزستان، بعد از دقیقه ۷۰ زده شدند. پرسپولیسی صنعت نفت و پدیده را هم با گلزنی در همین دقایق شکست دادند. بازی با سپاهان و نفت تهران، پرسپولیس تا دقیقه ۷۰ از حریفش جلو بود اما با گلزنی در همین دقایق توانست سه امتیاز بازی را قطعی کند.

 

هنوز هیچ تیمی در این فصل، نتوانسته در ۲۰ دقیقه پایانی دروازه پرسپولیس را باز کند و دیرترین گلی که آن‌ها خوردند، دقیقه ۶۷ بازی با فولاد خوزستان بود. ضربه عبدالله ناصری روی یک ضد حمله سریع که تنها گل خورده تیم برانکو در نیمه دوم محسوب می‌شود!

 

هوادار

رونمایی از یک عدد ۶ مقدس جدید برای پرسپولیسی‌ها

گل ثانیه‌های پایانی وحید امیری مقابل پدیده، پرسپولیس را دوباره به صدر جدول برگرداند. تیم برانکو در این فصل، عملکرد فوق العاده‌ای در دقایق پایانی داشته و با زدن ۶ گل در این دقایق و نخوردن هیچ گلی، ۶ امتیاز در کسب کرده است. از ۶ گلی که آن‌ها در ۲۰ دقیقه پایانی بازی زده‌اند دو گل مساوی را به برد تبدیل کرده، ۲ گل آن‌ها را از شکست نجات داده و دو گل هم توانسته برد آن‌ها را تثبیت کند.

 

گل مساوی پرسپولیس به فولاد و استقلال خوزستان، بعد از دقیقه ۷۰ زده شدند. پرسپولیسی صنعت نفت و پدیده را هم با گلزنی در همین دقایق شکست دادند. بازی با سپاهان و نفت تهران، پرسپولیس تا دقیقه ۷۰ از حریفش جلو بود اما با گلزنی در همین دقایق توانست سه امتیاز بازی را قطعی کند.

 

هنوز هیچ تیمی در این فصل، نتوانسته در ۲۰ دقیقه پایانی دروازه پرسپولیس را باز کند و دیرترین گلی که آن‌ها خوردند، دقیقه ۶۷ بازی با فولاد خوزستان بود. ضربه عبدالله ناصری روی یک ضد حمله سریع که تنها گل خورده تیم برانکو در نیمه دوم محسوب می‌شود!

 

هوادار