زنگنه: برخی از میادین نفتی رو به اتمام است

زنگنه: برخی از میادین نفتی رو به اتمام است

به گزارش تسنیم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در همایش مدیران و مسئولان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) با اشاره به قراردادها جدید نفتی اظهار داشت: قرارگاه می‌تواند جایگاه مهمی در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: سه خانواده اصلی در قراردادهای نفتی وجود دارد که شامل امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی می‌باشد؛ در قراردادهای امتیازی مالکیت مخزن و همه نفت تولیدی متعلق به سرمایه‌گذار است و آن شرکت به دولت مالیات می‌پردازد.
وزیر نفت با بیان اینکه قراردادهای امتیازی در کشورهای غربی و پیشرفته مرسوم است گفت: مشارکت در تولید نوع دیگر قراردادهاست که در آن، نفت متعلق به کشور میزبان است و شرکت سرمایه‌گذار تجهیزات موجود را در اختیار دارد و بخشی از نفت نیز به آن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: در قراردادهای خدمتی، همه نفت تولیدی و تمام تجهیزات، متعلق به کشور میزبان است اما به ازای تمام هزینه‌ها، پولی به صورت متغیر یا ثابت به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود؛ قراردادهای گذشته ایران و همچنین موارد جدید در همین خانواده قرار می‌گیرند.
زنگنه با اشاره به قراردادهای مربوط به میادین مشترک در ایران گفت: ۸۳۶ میلیارد بشکه نفت درجا در مخازن ایران موجود است ولی بر اساس برآوردها، ۲۸ درصد به عنوان ذخیره نهایی در نظر گرفته می‌شود.
وزیر نفت با بیان اینکه بر اساس نوع مخزن و فناوری‌های موجود، میزان بازیافت متغیر خواهد بود، خاطرنشان کرد: مهم آن است که بتوانیم از ۸۳۶ میلیارد بشکه نفت مقدار بیشتری برداشت کنیم، به عنوان مثال اگر میزان بازیافت را یک درصد افزایش دهیم، ۸ میلیارد بشکه معادل ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می‌شود.
وی تصریح کرد: ۱۲ مخزن اصلی در ایران وجود دارد که تولید نفت ایران از آنها صورت می‌گیرد البته برخی از این میادین بیش از ۸۰ سال مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و به تدریج رو به اتمام هستند.
زنگنه با بیان اینکه بازیافت نفت در میدان بزرگ و مشترک آزادگان حدود هفت درصد است گفت: میدان یادآوران نیز ۳۴ میلیارد بشکه نفت درجا دارد که میزان بازیافت آن همین حدود است.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: دانش شناسایی میادین و استخراج و انتقال نفت در ایران وجود دارد ولی مشکل اساسی، میزان بازیافت کم در کشور است در حالیکه اگر بتوانیم چند درصد میزان آن را افزایش دهیم، ثروت فراوانی نصیب ایران می‌شود بنابراین باید به این سمت برویم و به دانش افزایش بازیافت دست یابیم.
زنگنه با اشاره به قراردادهای بیع متقابل گفت: تمام هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این شیوه توسط شرکت‌های داخلی و خارجی طرف قرارداد صورت می‌گرفت و در نهایت تمام هزینه‌ها به علاوه پاداش و سود، از محل فروش نفت پرداخت می‌شد.
وی با بیان آمارهای موجود در زمینه تولید و استخراج نفت و گاز در ایران طی دوره‌های مختلف گفت: برای توضیح فلسفه تغییر قراردادهای نفتی باید به قراردادهای افزایش بازیافت در گذشته اشاره کرد؛ شرکت‌های سرمایه‌گذار به شرطی افزایش تولید را ضمانت می‌کردند که تمام اقدامات از سوی ایران به موقع انجام می‌شد، در قراردادهای جدید مسئولیت دوران بهره‌برداری نیز به سرمایه‌گذاران سپرده می‌شود و پول بر اساس میزان افزایش تولید پرداخت می‌شود.
زنگنه افزود: در این مدل، شرکت‌های ایرانی می‌توانند بهره‌برداری را زیر نظر وزارت نفت انجام دهند.
وزیر نفت با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی، پول بر اساس عملکرد به طرف قرارداد پرداخت می‌شود گفت: این بدان معناست که مسئولیت در قبال عملکرد در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: ۱۳۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیش‌بینی شده که می‌توان در نهایت ۲۵ میلیارد دلار آن را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد.
زنگنه با بیان اینکه تولید نفت ایران در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد عربستان سعودی است گفت: افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت امنیتی، اقتصادی و سیاسی در سیاست‌های کلی نظام مصوب سال ۱۳۷۹ مورد تاکید قرار گرفته است؛ تولید نفت قدرت سیاسی و امنیتی به همراه دارد و نمی‌توان نسبت به این مسئله بی تفاوت بود.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: استدلال در عرصه بین‌المللی و نشست‌های اوپک تنها ملاک بر کرسی نشاندن حرف نیست، بلکه قدرت تولید هم اهمیت زیادی دارد.
زنگنه ساخت تجهیزات و پیمانکاری EPC را از دیگر ظرفیت‌ها برای شرکت‌های ایرانی در مدل جدید قراردادهای نفتی دانست و تصریح کرد: توانمندی شرکت‌های ایرانی در حدی است که یقین داریم بیش از ۷۰ درصد تجهیزات را تامین خواهند کرد.
وزیر نفت با اشاره به پیش‌بینی واگذاری ۵۵ درصد قراردادها به شرکت‌های ایرانی گفت: به این صورت هزاران شغل برای ایرانیان فراهم می‌شود. قرارگاه می‌تواند در حوزه E&P به دو صورت فعال شود؛ نخست اینکه شرکتی خارجی را بیابد که گارانتی اصلی یعنی افزایش تولید را ارائه کند و دیگر، فعال بودن کماکان در حوزه EPC است.
زنگنه با تاکید بر حضور قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در قراردادهای نفتی گفت: در قراردادهای جدید، پولی به طرف مقابل پرداخت نمی‌شود، بلکه او باید هزینه‌ها را تامین کند و بازپرداخت هم از محل فواید میادین پرداخت خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه میادین متعددی در کشور وجود دارند که نیازمند عملیات توسعه هستند، خاطرنشان کرد: لازم است به شیوه‌های جدید افزایش بازیافت مجهز شویم تا بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
وی افزود: سال ۹۵ اهمیت زیادی برای وزارت نفت دارد که از جمله موارد با اهمیت آن می‌توان به پروژه ستاره خلیج فارس اشاره کرد.

زنگنه: برخی از میادین نفتی رو به اتمام است

به گزارش تسنیم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در همایش مدیران و مسئولان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) با اشاره به قراردادها جدید نفتی اظهار داشت: قرارگاه می‌تواند جایگاه مهمی در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: سه خانواده اصلی در قراردادهای نفتی وجود دارد که شامل امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی می‌باشد؛ در قراردادهای امتیازی مالکیت مخزن و همه نفت تولیدی متعلق به سرمایه‌گذار است و آن شرکت به دولت مالیات می‌پردازد.
وزیر نفت با بیان اینکه قراردادهای امتیازی در کشورهای غربی و پیشرفته مرسوم است گفت: مشارکت در تولید نوع دیگر قراردادهاست که در آن، نفت متعلق به کشور میزبان است و شرکت سرمایه‌گذار تجهیزات موجود را در اختیار دارد و بخشی از نفت نیز به آن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: در قراردادهای خدمتی، همه نفت تولیدی و تمام تجهیزات، متعلق به کشور میزبان است اما به ازای تمام هزینه‌ها، پولی به صورت متغیر یا ثابت به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود؛ قراردادهای گذشته ایران و همچنین موارد جدید در همین خانواده قرار می‌گیرند.
زنگنه با اشاره به قراردادهای مربوط به میادین مشترک در ایران گفت: ۸۳۶ میلیارد بشکه نفت درجا در مخازن ایران موجود است ولی بر اساس برآوردها، ۲۸ درصد به عنوان ذخیره نهایی در نظر گرفته می‌شود.
وزیر نفت با بیان اینکه بر اساس نوع مخزن و فناوری‌های موجود، میزان بازیافت متغیر خواهد بود، خاطرنشان کرد: مهم آن است که بتوانیم از ۸۳۶ میلیارد بشکه نفت مقدار بیشتری برداشت کنیم، به عنوان مثال اگر میزان بازیافت را یک درصد افزایش دهیم، ۸ میلیارد بشکه معادل ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می‌شود.
وی تصریح کرد: ۱۲ مخزن اصلی در ایران وجود دارد که تولید نفت ایران از آنها صورت می‌گیرد البته برخی از این میادین بیش از ۸۰ سال مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و به تدریج رو به اتمام هستند.
زنگنه با بیان اینکه بازیافت نفت در میدان بزرگ و مشترک آزادگان حدود هفت درصد است گفت: میدان یادآوران نیز ۳۴ میلیارد بشکه نفت درجا دارد که میزان بازیافت آن همین حدود است.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: دانش شناسایی میادین و استخراج و انتقال نفت در ایران وجود دارد ولی مشکل اساسی، میزان بازیافت کم در کشور است در حالیکه اگر بتوانیم چند درصد میزان آن را افزایش دهیم، ثروت فراوانی نصیب ایران می‌شود بنابراین باید به این سمت برویم و به دانش افزایش بازیافت دست یابیم.
زنگنه با اشاره به قراردادهای بیع متقابل گفت: تمام هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این شیوه توسط شرکت‌های داخلی و خارجی طرف قرارداد صورت می‌گرفت و در نهایت تمام هزینه‌ها به علاوه پاداش و سود، از محل فروش نفت پرداخت می‌شد.
وی با بیان آمارهای موجود در زمینه تولید و استخراج نفت و گاز در ایران طی دوره‌های مختلف گفت: برای توضیح فلسفه تغییر قراردادهای نفتی باید به قراردادهای افزایش بازیافت در گذشته اشاره کرد؛ شرکت‌های سرمایه‌گذار به شرطی افزایش تولید را ضمانت می‌کردند که تمام اقدامات از سوی ایران به موقع انجام می‌شد، در قراردادهای جدید مسئولیت دوران بهره‌برداری نیز به سرمایه‌گذاران سپرده می‌شود و پول بر اساس میزان افزایش تولید پرداخت می‌شود.
زنگنه افزود: در این مدل، شرکت‌های ایرانی می‌توانند بهره‌برداری را زیر نظر وزارت نفت انجام دهند.
وزیر نفت با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی، پول بر اساس عملکرد به طرف قرارداد پرداخت می‌شود گفت: این بدان معناست که مسئولیت در قبال عملکرد در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: ۱۳۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیش‌بینی شده که می‌توان در نهایت ۲۵ میلیارد دلار آن را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد.
زنگنه با بیان اینکه تولید نفت ایران در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد عربستان سعودی است گفت: افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت امنیتی، اقتصادی و سیاسی در سیاست‌های کلی نظام مصوب سال ۱۳۷۹ مورد تاکید قرار گرفته است؛ تولید نفت قدرت سیاسی و امنیتی به همراه دارد و نمی‌توان نسبت به این مسئله بی تفاوت بود.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: استدلال در عرصه بین‌المللی و نشست‌های اوپک تنها ملاک بر کرسی نشاندن حرف نیست، بلکه قدرت تولید هم اهمیت زیادی دارد.
زنگنه ساخت تجهیزات و پیمانکاری EPC را از دیگر ظرفیت‌ها برای شرکت‌های ایرانی در مدل جدید قراردادهای نفتی دانست و تصریح کرد: توانمندی شرکت‌های ایرانی در حدی است که یقین داریم بیش از ۷۰ درصد تجهیزات را تامین خواهند کرد.
وزیر نفت با اشاره به پیش‌بینی واگذاری ۵۵ درصد قراردادها به شرکت‌های ایرانی گفت: به این صورت هزاران شغل برای ایرانیان فراهم می‌شود. قرارگاه می‌تواند در حوزه E&P به دو صورت فعال شود؛ نخست اینکه شرکتی خارجی را بیابد که گارانتی اصلی یعنی افزایش تولید را ارائه کند و دیگر، فعال بودن کماکان در حوزه EPC است.
زنگنه با تاکید بر حضور قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در قراردادهای نفتی گفت: در قراردادهای جدید، پولی به طرف مقابل پرداخت نمی‌شود، بلکه او باید هزینه‌ها را تامین کند و بازپرداخت هم از محل فواید میادین پرداخت خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه میادین متعددی در کشور وجود دارند که نیازمند عملیات توسعه هستند، خاطرنشان کرد: لازم است به شیوه‌های جدید افزایش بازیافت مجهز شویم تا بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
وی افزود: سال ۹۵ اهمیت زیادی برای وزارت نفت دارد که از جمله موارد با اهمیت آن می‌توان به پروژه ستاره خلیج فارس اشاره کرد.