ستاره استقلالی خطاب به بمب نقل و انتقالات؛ بدون معطلی برو پرسپولیس!+تصویر

ستاره استقلالی خطاب به بمب نقل و انتقالات؛ بدون معطلی برو پرسپولیس!+تصویر

ستاره استقلالی خطاب به بمب نقل و انتقالات؛ بدون معطلی برو پرسپولیس!+تصویر

(image)