سه بازیکنی که منصوریان را زمین می زنند +تصویر

سه بازیکنی که منصوریان را زمین می زنند +تصویر

مایلی کهن باز هم از خجالت سرمربی تیم ملی درآمده و گفته او رفته گل بچیند و چند روز دیگر برمی گردد و همه را به رگبار می بنند! البته این کاری است که کی روش هر بار انجام داده که خوب به خاطر سرمربی ملوان مانده است.

نورالهی از پرسپولیس رفت، عالیشاه نه. تیتر آنها در خصوص دو بازیکنی است که این روزها صحبت های زیادی در مورد جدایی شان از پرسپولیس مطرح می شود.

بانک ورزش/ تیتر اصلی شوتی ها « شکست ناپذیران سرخ» است که به پرسپولیس و تراکتورسازی اشاره دارد.

آتیلا هم از سه بازیکنی صحبت کرده که منصوریان را زمین می زنند!

سه بازیکنی که منصوریان را زمین می زنند +تصویر

مایلی کهن باز هم از خجالت سرمربی تیم ملی درآمده و گفته او رفته گل بچیند و چند روز دیگر برمی گردد و همه را به رگبار می بنند! البته این کاری است که کی روش هر بار انجام داده که خوب به خاطر سرمربی ملوان مانده است.

نورالهی از پرسپولیس رفت، عالیشاه نه. تیتر آنها در خصوص دو بازیکنی است که این روزها صحبت های زیادی در مورد جدایی شان از پرسپولیس مطرح می شود.

بانک ورزش/ تیتر اصلی شوتی ها « شکست ناپذیران سرخ» است که به پرسپولیس و تراکتورسازی اشاره دارد.

آتیلا هم از سه بازیکنی صحبت کرده که منصوریان را زمین می زنند!

(image)