سپاهان فسخ قرارداد بازیکن مدنظر استقلال را رد کرد

سپاهان فسخ قرارداد بازیکن مدنظر استقلال را رد کرد

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: «خبر فسخ قرارداد پادووانی تنها گمانه‌زنی رسانه‌ای است و فیفا برای بررسی قرارداد این بازیکن با باشگاه سپاهان ۳ روز مهلت خواسته است.»

اصغر باقریان در خصوص اینکه آیا لئوناردو پادووانی قراردادش را به صورت یک طرفه با سپاهان فسخ کرده و آیا او اطلاعی از این موضوع دارد یا خیر، اظهار داشت: «این صحبت‌هایی که مطرح می‌شود فقط گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.»

وی افزود: «پادووانی هیچ درخواستی مبنی بر فسخ قرارداد از ما نداشته اما او از طریق فیفا اقدام کرده است. فیفا به باشگاه سپاهان نامه‌نگاری کرده که ما مدارک‌مان را ارسال کنیم و ما این کار را انجام داده‌ایم. ما هم مدارک‌مان را از طریق کمیته روابط بین الملل ارسال کردیم و آنها اعلام کردند برای پاسخ نهایی ۳ روز مهلت می‌خواهند.»

مدیرعامل باشگاه سپاهان تاکید کرد: «در نامه ارسالی فیفا به باشگاه سپاهان آمده بود که پادووانی خواستار فسخ قرارداد یکطرفه است اما از آنجا که این بازیکن تحت قرارداد باشگاه سپاهان است باید مدارک این باشگاه نیز در اختیار فیفا قرار بگیرد تا بررسی‌های لازم انجام شود.»

باقریان در پایان در خصوص آخرین وضعیت هادی عقیلی و رامین رضاییان گفت: «فعلا خبری نیست و شرایط به همان رویه قبلی دنبال می‌شود.»

سپاهان فسخ قرارداد بازیکن مدنظر استقلال را رد کرد

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: «خبر فسخ قرارداد پادووانی تنها گمانه‌زنی رسانه‌ای است و فیفا برای بررسی قرارداد این بازیکن با باشگاه سپاهان ۳ روز مهلت خواسته است.»

اصغر باقریان در خصوص اینکه آیا لئوناردو پادووانی قراردادش را به صورت یک طرفه با سپاهان فسخ کرده و آیا او اطلاعی از این موضوع دارد یا خیر، اظهار داشت: «این صحبت‌هایی که مطرح می‌شود فقط گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.»

وی افزود: «پادووانی هیچ درخواستی مبنی بر فسخ قرارداد از ما نداشته اما او از طریق فیفا اقدام کرده است. فیفا به باشگاه سپاهان نامه‌نگاری کرده که ما مدارک‌مان را ارسال کنیم و ما این کار را انجام داده‌ایم. ما هم مدارک‌مان را از طریق کمیته روابط بین الملل ارسال کردیم و آنها اعلام کردند برای پاسخ نهایی ۳ روز مهلت می‌خواهند.»

مدیرعامل باشگاه سپاهان تاکید کرد: «در نامه ارسالی فیفا به باشگاه سپاهان آمده بود که پادووانی خواستار فسخ قرارداد یکطرفه است اما از آنجا که این بازیکن تحت قرارداد باشگاه سپاهان است باید مدارک این باشگاه نیز در اختیار فیفا قرار بگیرد تا بررسی‌های لازم انجام شود.»

باقریان در پایان در خصوص آخرین وضعیت هادی عقیلی و رامین رضاییان گفت: «فعلا خبری نیست و شرایط به همان رویه قبلی دنبال می‌شود.»