شاه‌ماهی نقل‌و انتقالات استقلالی از آب درآمد +تصویر

شاه‌ماهی نقل‌و انتقالات استقلالی از آب درآمد +تصویر

ستاره استقلال اثبات کرد که از بچگی طرفدار این تیم بوده است.

به گزارش ، بختیار رحمانی ستاره تیم فوتبال استقلال که در نقل و انتقالات لقب شاه ماهی را تصاحب کرده بود و در نهایت آبی پوش شد، همواره مورد اتهام بوده که طرفدار استقلل نیست اما این بازیکن که بارها اعلام کرده بود طرفدار دو آتشه تیم آبی پوش پایتخت است این بار با انتشار تصویری اثبات کرد که از بچگی یک استقلالی تمام عیار بوده است.

 

 

 

شاه‌ماهی نقل‌و انتقالات استقلالی از آب درآمد +تصویر

ستاره استقلال اثبات کرد که از بچگی طرفدار این تیم بوده است.

به گزارش ، بختیار رحمانی ستاره تیم فوتبال استقلال که در نقل و انتقالات لقب شاه ماهی را تصاحب کرده بود و در نهایت آبی پوش شد، همواره مورد اتهام بوده که طرفدار استقلل نیست اما این بازیکن که بارها اعلام کرده بود طرفدار دو آتشه تیم آبی پوش پایتخت است این بار با انتشار تصویری اثبات کرد که از بچگی یک استقلالی تمام عیار بوده است.

 

(image)