شوخی ۸ آذری جادوگر با خداداد! +تصویر

شوخی ۸ آذری جادوگر با خداداد! +تصویر

علی کریمی مرد محبوب فوتبال ایران رابطه خوب و صمیمانه ای با خداداد عزیزی دارد و گاهی با او به شوخی هم می پردازد. خداداد پست جالبی برای سالروز دیدار تاریخی ایران و استرالیا منتشر کرده و جادوگر هم به غزال تیزپای کشورمان به شوخی پرداخته.

 

شوخی ۸ آذری جادوگر با خداداد! +تصویر

علی کریمی مرد محبوب فوتبال ایران رابطه خوب و صمیمانه ای با خداداد عزیزی دارد و گاهی با او به شوخی هم می پردازد. خداداد پست جالبی برای سالروز دیدار تاریخی ایران و استرالیا منتشر کرده و جادوگر هم به غزال تیزپای کشورمان به شوخی پرداخته.

 

(image)