طرح تعیین حقوق‌مدیران‌دولتی در مجلس کلید‌خورد

طرح تعیین حقوق‌مدیران‌دولتی در مجلس کلید‌خورد

 نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس از تدوین طرح دو فوریتی برای تعیین حقوق مدیران دولتی در مجلس خبر داد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم «پویا»، اظهار کرد: علیرغم همه طرح‌ها، بررسی‌ها و گزارش‌هایی که بنا بود در راستای شفاف‌سازی حقوق‌های نجومی، گزارش شفافی را در این موضوع به مردم ارائه بدهند، به نظر می‌رسد که دولت و همچنین دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است اراده‌ای برای مقابله با موضوع حقوق‌های نجومی ندارند.

وی با اشاره به اظهارات نوبخت در برنامه تلویزیونی و همچنین گزارشی که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ارائه کرد، گفت: این نوع گزارش دادن در شان مردم ایران نبود، بنابراین تصمیم گرفته شد طرحی با دو فوریت تدوین شود.

طرح تعیین حقوق‌مدیران‌دولتی در مجلس کلید‌خورد

 نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس از تدوین طرح دو فوریتی برای تعیین حقوق مدیران دولتی در مجلس خبر داد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم «پویا»، اظهار کرد: علیرغم همه طرح‌ها، بررسی‌ها و گزارش‌هایی که بنا بود در راستای شفاف‌سازی حقوق‌های نجومی، گزارش شفافی را در این موضوع به مردم ارائه بدهند، به نظر می‌رسد که دولت و همچنین دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است اراده‌ای برای مقابله با موضوع حقوق‌های نجومی ندارند.

وی با اشاره به اظهارات نوبخت در برنامه تلویزیونی و همچنین گزارشی که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ارائه کرد، گفت: این نوع گزارش دادن در شان مردم ایران نبود، بنابراین تصمیم گرفته شد طرحی با دو فوریت تدوین شود.