عامل محرومیت پرسپولیس! +تصویر

عامل محرومیت پرسپولیس! +تصویر

بانک ورزش – روزنامه شوت با تیتر بزرگ «خودزنی هوادار سرخ» به در دیدار با لخویا قطر اشاره کرده است.

تاج هم قرار است مستندات این اتفاق را به ای‌اف‌سی بفرستد و احتمالا «حال فوتبال ما خوب است» هم در این نامه خواهد بود.

 

 

عامل محرومیت پرسپولیس! +تصویر

بانک ورزش – روزنامه شوت با تیتر بزرگ «خودزنی هوادار سرخ» به در دیدار با لخویا قطر اشاره کرده است.

تاج هم قرار است مستندات این اتفاق را به ای‌اف‌سی بفرستد و احتمالا «حال فوتبال ما خوب است» هم در این نامه خواهد بود.

 

(image)

 

عامل محرومیت پرسپولیس! +تصویر