فردا؛ ارائه گزارش کمیسیون عالی سوانح درباره حادثه قطار سمنان/ یک نفر از جانباختگان این حادثه شناسایی شد

فردا؛ ارائه گزارش کمیسیون عالی سوانح درباره حادثه قطار سمنان/ یک نفر از جانباختگان این حادثه شناسایی شد

خبرگزاری فارس: فردا؛ ارائه گزارش کمیسیون عالی سوانح درباره حادثه قطار سمنان/ یک نفر از جانباختگان این حادثه شناسایی شد

به گزارش افق به نقل از خانه ملت، عباس آخوندی پس از حضور در مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور خود و معاونان وی در کمیسیون عمران مجلس گفت: برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره سانحه قطار سمنان در کمیسیون حاضر شدیم.

وی با بیان اینکه در این جلسه مسئولان راه آهن و کمیسیون عالی سوانح راه آهن آن و همچنین بنده در خصوص سانحه قطار از حیث فنی، سیستم و نیروی انسانی پاسخگوی نمایندگان بوده ایم افزود: کمیسیون عمران مجلس با جمع بندی اظهارات ما و بررس کارشناسی گزارش ها بررسی های خود را ادامه خواهد داد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طبق گزارش های حاصله کار کمیسیون عالی سوانح راه آهن به پایان رسیده است  تصریح کرد: این کمیسیون فردا گزارش خود را به سمع و نظر مردم خواهد رساند.

آخوندی با بیان اینکه کمیسیون عالی سوانح راه آهن مرجع قانونی اعلام نظر است گفت: پس از اعلام نظر این کمیسیون سایر مراجع تخصصی نیز به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه جانباختگان سانحه قطار سمنان شناسایی شده اند یا خیر افزود: پزشکی قانونی به طور مرتب پیگیر این مهم بوده و آن را در دستور کار خود دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طبق پیگیری ها مشخص شد امروز یکی از افراد این سانحه شناسایی شده اند و امیدوارم پزشکی قانونی بتواند برای همه خانواده ها پاسخی قانع کننده داشته باشد.

فردا؛ ارائه گزارش کمیسیون عالی سوانح درباره حادثه قطار سمنان/ یک نفر از جانباختگان این حادثه شناسایی شد

(image)

به گزارش افق به نقل از خانه ملت، عباس آخوندی پس از حضور در مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور خود و معاونان وی در کمیسیون عمران مجلس گفت: برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره سانحه قطار سمنان در کمیسیون حاضر شدیم.

وی با بیان اینکه در این جلسه مسئولان راه آهن و کمیسیون عالی سوانح راه آهن آن و همچنین بنده در خصوص سانحه قطار از حیث فنی، سیستم و نیروی انسانی پاسخگوی نمایندگان بوده ایم افزود: کمیسیون عمران مجلس با جمع بندی اظهارات ما و بررس کارشناسی گزارش ها بررسی های خود را ادامه خواهد داد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طبق گزارش های حاصله کار کمیسیون عالی سوانح راه آهن به پایان رسیده است  تصریح کرد: این کمیسیون فردا گزارش خود را به سمع و نظر مردم خواهد رساند.

آخوندی با بیان اینکه کمیسیون عالی سوانح راه آهن مرجع قانونی اعلام نظر است گفت: پس از اعلام نظر این کمیسیون سایر مراجع تخصصی نیز به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه جانباختگان سانحه قطار سمنان شناسایی شده اند یا خیر افزود: پزشکی قانونی به طور مرتب پیگیر این مهم بوده و آن را در دستور کار خود دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طبق پیگیری ها مشخص شد امروز یکی از افراد این سانحه شناسایی شده اند و امیدوارم پزشکی قانونی بتواند برای همه خانواده ها پاسخی قانع کننده داشته باشد.