فقط منصوریان مقصر نیست+تصویر

 فقط منصوریان مقصر نیست+تصویر

 «در ناکامی استقلال همه مقصر هستند» این تیتر روزنامه استقلال جوان در واکنش بع نتایج اخیر این تیم در لیگ برتر است.

تبلیغات تکراری برای بازگشت «یک مدیر آشنا» به صندلی داغ مدیریت استقلال هم مثل همیشه روی جلد هست و نیازی به توضیح بیشتر نیست.

پرسپولیس هم در دربی جوانان ۵ تایی شد.

 

 فقط منصوریان مقصر نیست+تصویر

 «در ناکامی استقلال همه مقصر هستند» این تیتر روزنامه استقلال جوان در واکنش بع نتایج اخیر این تیم در لیگ برتر است.

تبلیغات تکراری برای بازگشت «یک مدیر آشنا» به صندلی داغ مدیریت استقلال هم مثل همیشه روی جلد هست و نیازی به توضیح بیشتر نیست.

پرسپولیس هم در دربی جوانان ۵ تایی شد.

 

(image)

 فقط منصوریان مقصر نیست+تصویر