قاتلان تبر به دست شیرازی دستگیر شدند

قاتلان تبر به دست شیرازی دستگیر شدند

عاملان این جنایت هولناک که در چهارشنبه گذشته ۲۷ مرداد اقدام به قتل مردی مقابل چشمان همسر باردارش کرده بودند که تصاویر این درگیری پس از انتشار در فضای مجازی احساسات مردم را شدیدا جریحه دار کرد .

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار قرار گرفت و تیم های اطلاعات و نیروی انتظامی در استان فارس تشکیل و ردیابی عاملان این جنایت در دستور کار قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان فارس اظهار داشت: ماموران امنیتی و انتظامی با انجام اقدامات گسترده و تلاش های شبانه روزی توانستند یکی از عاملان این جنایت را در ابرکوه یزد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

القاصی اضافه کرد: با دستگیری این متهم سرنخ هایی از دیگر متهم جنایت به دست آمد که مشخص شد وی به خرم آباد گریخته که با ردیابی های ماموران عامل دیگر قتل نیز دستگیر شد.

رییس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر اینکه پرونده این جنایت با حساسیت در دستگاه قضایی استان رسیدگی می شود، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان فارس برای برخورد با این افراد مصمم بوده و به صورت ویژه پرونده آنها را بررسی و حکم نهایی را صادر می کند.

در درگیری روز چهار شنبه گذشته فردی در بلوار امیر کبیر شیراز پس از درگیری با تبر به فرد مقابل دعوی حمله کرد که در نتیجه آن یک نفر به قتل رسید.

قاتلان تبر به دست شیرازی دستگیر شدند

عاملان این جنایت هولناک که در چهارشنبه گذشته ۲۷ مرداد اقدام به قتل مردی مقابل چشمان همسر باردارش کرده بودند که تصاویر این درگیری پس از انتشار در فضای مجازی احساسات مردم را شدیدا جریحه دار کرد .

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار قرار گرفت و تیم های اطلاعات و نیروی انتظامی در استان فارس تشکیل و ردیابی عاملان این جنایت در دستور کار قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان فارس اظهار داشت: ماموران امنیتی و انتظامی با انجام اقدامات گسترده و تلاش های شبانه روزی توانستند یکی از عاملان این جنایت را در ابرکوه یزد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

القاصی اضافه کرد: با دستگیری این متهم سرنخ هایی از دیگر متهم جنایت به دست آمد که مشخص شد وی به خرم آباد گریخته که با ردیابی های ماموران عامل دیگر قتل نیز دستگیر شد.

رییس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر اینکه پرونده این جنایت با حساسیت در دستگاه قضایی استان رسیدگی می شود، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان فارس برای برخورد با این افراد مصمم بوده و به صورت ویژه پرونده آنها را بررسی و حکم نهایی را صادر می کند.

در درگیری روز چهار شنبه گذشته فردی در بلوار امیر کبیر شیراز پس از درگیری با تبر به فرد مقابل دعوی حمله کرد که در نتیجه آن یک نفر به قتل رسید.