ماه عسل منصوریان تمام شد/ ۲ هزار نفر، ۱۰۰ نفر شدند +تصویر

ماه عسل منصوریان تمام شد/ ۲ هزار نفر، ۱۰۰ نفر شدند +تصویر

آی اسپورت- ۲ امتیاز از ۴ بازی یعنی اوضاع خراب است. این موضوع را بهتر از همه منصوریان می فهمد. در چند روز اخیر در صفحات مجازی، مانور زیادی روی هواداران استقلال داده شد که همچنان به شعار «حمایت، حمایت» ابتدای فصل شان پایبند هستند. سرمربی استقلال هم تمام امیدش به سکوها و هواداران است ولی او امروز در اولین جلسه تمرینی تیمش بعد از تعطیلات چند روزه فهمید اوضاع خراب تر از چیزی است که فکر می کرده.

اولین جلسه تمرینی استقلال با منصوریان، ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ برگزار شد. درست همان روزی که او برابر پگاه در فینال جام حذفی، برای آخرین بار پیراهن استقلال را پوشید. آن روز روی سکوهای کمپ استقلال، جای سوزن انداختن نبود. تقریبا ۲ هزار نفر آمده بودند تا استقلال منصوریان را ببینند و البته برای دیدن، منصوریان در اولویت قرار داشت.

اولین جلسه تمرینی استقلال بعد از افتضاح ۴ هفته اول و تعطیلات، امروز ۲۶ مرداد برگزار شد یعنی دقیقا ۲ ماه بعد از جلسه اول. امروز اما فقط ۱۰۰ نفر آنهم در خوشبینانه ترین حالت برای منصوریان فریاد زدند و شعار «حمایت، حمایت» سر دادند. از این جمع هم تعداد قابل توجهی، لیدرهای استقلال بودند که برای «حمایت» اولویت های دیگری جز استقلال، منصوریان و نتایج دارند.

این ریزش عجیب و غریب را چطور باید تحلیل کرد؟ قطعا این حضور کم با بهانه انجام تمرین در یک روز وسط هفته (اولین جلسه تمرینی استقلال، ۵شنبه برگزار شد) توجیه می شود ولی از یاد نبریم که اولین جلسه تمرینی هم در بحبوحه جام ملتهای اروپا برگزار شد و دقیقا همان روزی که تمرین استقلال ساعت ۱۷ استارت خورد، ساعت ۱۷:۳۰ انگلیس و ولز به دیدار هم رفتند.

آن روز «حال» منصوریان به قدری خوب بود که با همه خبرنگاران گپ زد و شوخی کرد و امروز، او حتی جواب دوستانش را هم نداد، با هیچکس حرف نزد به درخواست خبرنگاران جواب منفی داد و رفت.

منصوریان امروز و با دیدن سکوهای زیادی خالی کمپ استقلال، خیلی چیزها را فهمید. ماه عسل تمام شد.

ماه عسل منصوریان تمام شد/ ۲ هزار نفر، ۱۰۰ نفر شدند +تصویر

(image)
آی اسپورت- ۲ امتیاز از ۴ بازی یعنی اوضاع خراب است. این موضوع را بهتر از همه منصوریان می فهمد. در چند روز اخیر در صفحات مجازی، مانور زیادی روی هواداران استقلال داده شد که همچنان به شعار «حمایت، حمایت» ابتدای فصل شان پایبند هستند. سرمربی استقلال هم تمام امیدش به سکوها و هواداران است ولی او امروز در اولین جلسه تمرینی تیمش بعد از تعطیلات چند روزه فهمید اوضاع خراب تر از چیزی است که فکر می کرده.

اولین جلسه تمرینی استقلال با منصوریان، ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ برگزار شد. درست همان روزی که او برابر پگاه در فینال جام حذفی، برای آخرین بار پیراهن استقلال را پوشید. آن روز روی سکوهای کمپ استقلال، جای سوزن انداختن نبود. تقریبا ۲ هزار نفر آمده بودند تا استقلال منصوریان را ببینند و البته برای دیدن، منصوریان در اولویت قرار داشت.

اولین جلسه تمرینی استقلال بعد از افتضاح ۴ هفته اول و تعطیلات، امروز ۲۶ مرداد برگزار شد یعنی دقیقا ۲ ماه بعد از جلسه اول. امروز اما فقط ۱۰۰ نفر آنهم در خوشبینانه ترین حالت برای منصوریان فریاد زدند و شعار «حمایت، حمایت» سر دادند. از این جمع هم تعداد قابل توجهی، لیدرهای استقلال بودند که برای «حمایت» اولویت های دیگری جز استقلال، منصوریان و نتایج دارند.

این ریزش عجیب و غریب را چطور باید تحلیل کرد؟ قطعا این حضور کم با بهانه انجام تمرین در یک روز وسط هفته (اولین جلسه تمرینی استقلال، ۵شنبه برگزار شد) توجیه می شود ولی از یاد نبریم که اولین جلسه تمرینی هم در بحبوحه جام ملتهای اروپا برگزار شد و دقیقا همان روزی که تمرین استقلال ساعت ۱۷ استارت خورد، ساعت ۱۷:۳۰ انگلیس و ولز به دیدار هم رفتند.

آن روز «حال» منصوریان به قدری خوب بود که با همه خبرنگاران گپ زد و شوخی کرد و امروز، او حتی جواب دوستانش را هم نداد، با هیچکس حرف نزد به درخواست خبرنگاران جواب منفی داد و رفت.

منصوریان امروز و با دیدن سکوهای زیادی خالی کمپ استقلال، خیلی چیزها را فهمید. ماه عسل تمام شد.