ماینتس در خانه متوقف شد

ماینتس در خانه متوقف شد

 آخرین بازی نیم‌فصل اول بوندس‌لیگای یک آلمان با تساوی بدون گل ماینتس در جدال خانگی مقابل کلن به پایان رسید.
 این بازی هفته هفدهم بوندس‌لیگا چندان جذاب نبود و در نهایت تساوی بدون گل، حضور ماینتس 21 امتیازی در رده یازدهم و قرار گرفتن کلن 26 امتیازی در مکان هفدهم را در پی داشت.

ماینتس در خانه متوقف شد

 آخرین بازی نیم‌فصل اول بوندس‌لیگای یک آلمان با تساوی بدون گل ماینتس در جدال خانگی مقابل کلن به پایان رسید.
 این بازی هفته هفدهم بوندس‌لیگا چندان جذاب نبود و در نهایت تساوی بدون گل، حضور ماینتس 21 امتیازی در رده یازدهم و قرار گرفتن کلن 26 امتیازی در مکان هفدهم را در پی داشت.

ماینتس در خانه متوقف شد