مذاکره تلفنی منصوریان با ستاره سابق استقلال +تصویر

مذاکره تلفنی منصوریان با ستاره سابق استقلال +تصویر

علیرضا منصوریان و پژمان منتظری مدافع الاهلی به صورت تلفنی با هم صحبت کردند.

در این تماس تلفنی منصوریان وضعیت منتظری و شرایطش برای بازگشت به استقلال را پرسید که این بازیکن گفت با الاهلی قرارداد دارد و نمی تواند به ایران برگردد.

بدین ترتیب ماجرای بازگشت او به استقلال به طور قطعی منتفی شد.

مذاکره تلفنی منصوریان با ستاره سابق استقلال +تصویر

علیرضا منصوریان و پژمان منتظری مدافع الاهلی به صورت تلفنی با هم صحبت کردند.

در این تماس تلفنی منصوریان وضعیت منتظری و شرایطش برای بازگشت به استقلال را پرسید که این بازیکن گفت با الاهلی قرارداد دارد و نمی تواند به ایران برگردد.

بدین ترتیب ماجرای بازگشت او به استقلال به طور قطعی منتفی شد.