مروری کوتاه بر قوانین تبلیغات انتخابات

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، در اجرای ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 40 آئین نامه اجرایی آن؛ تبلیغات انتخاباتی کلیه نامزدهای تأیید صلاحیت شده از بامداد روز پنجشنبه مورخ 29 /11 /1394 آغاز شد و در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 06 /12 /1394 یعنی 24 ساعت قبل از ساعت شروع اخذ رأی پایان می‌یابد.

در حالی‌ در آغاز دوره یک هفته‌ای تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفتیم که ستاد انتخابات کشور بر توجه به مفاد فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فصل چهارم آئین نامه اجرائی همین قانون و سایر قوانین مرتبط با انتخابات در جریان تبلیغات انتخاباتی تاکید و نامزدها و رسانه‌ها و هواداران ایشان را به رعایت اصول اخلاقی، انسانی و قواعد قانونی تبلیغات و عدم هرگونه اقدام تخریبی علیه سایر نامزدها و هواداران‌شان، توجه داد و از همه رسانه‌های چاپی و غیر چاپی درخواست کرد که ضمن ایفای رسالت خود در جلب مشارکت حداکثری مردم و همراهی در مسیر تحقق رقابت‌های قانونمند انتخاباتی، نسبت به اجرای مسئولیت قانونی خود از جمله مفاد مصرّح در مواد 57، 59 و 64 قانون انتخابات و سایر مقررات قانونی اهتمام کنند.

فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز از بامداد پنجشنبه 22 بهمن بر اساس ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد و در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 06 /12 /94 یعنی 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان خواهد یافت.

انتخابات سراسری، پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بطور همزمان در روز جمعه مورخ 7 /12 /1394 برگزار خواهد شد. داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا بوسیله نماینده خود که کتباً معرفی کردند از تاریخ پنجشنبه 26 /9 /94 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 2 /10 /94 جمعاً به مدت هفت روز در ساعات اداری به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کردند.

همچنین در اجرای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 21 آئین نامه اجرایی آن، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز شنبه مورخ 28 /09 /94 تا پایان روز جمعه مورخ 4 /10 /1394جمعاً به مدت 7 روز به عمل آمد.

خبر جدید

خرم خبر