مرگ یک فیلیپینی با آزارجنسی مرد عربستانی

مرگ یک فیلیپینی با آزارجنسی مرد عربستانی

شکنجه و آزارهای جنسی کارگران خارجی و نقض حقوق بشر توسط کارفرماهای عربستان در سکوت غربی ها هر روز خبرساز است و رسانه های فیلیپین روز دوشنبه از مرگ یک کارگر این کشور در عربستان پس از آزار جنسی کارفرمای سعودی خبر دادند.

به گزارش افق، یک کارگر فیلیپینی در حالی که کارگران این کشور در عربستان چند ماه حقوق خود را دریافت نکرده و برای رفع گرسنگی در سطل های زباله فروشگاه ها بدنبال مواد غذایی می گردند و یا گدایی می کنند، توسط کارفرمای خود مورد تجاوز قرار گرفت و جان داد.

‘سیلوستره بلو’ وزیر کار و استخدام فیلیپین تایید کرد ‘ایرما آویلا ادلوی’ ۳۵ ساله روز پنجشنبه در عربستان جان خود را از دست داده است.

به نوشته تارنمای ‘فیل استار’، وزیر کار فیلیپین اکنون برای نظارت بر بازگشت کارگران فیلیپینی که به دلیل بحران مالی شرکت های عربستان و دولت این کشور شغل خود را از دست داده و ماه ها دستمزدی دریافت نکرده اند، در عربستان سعودی است.

‘سیلوستره بلو’ در یک پیام متنی، اعلام کرد که خانواده ‘ایرما آویلا ادلوی’ که با تجاوز کارفرمای عربستانی مرده است ۱۵۰ هزار پزو (حدود سه هزار و ۲۵۰ دلار) کمک خارج از کشور کارگران از اداره رفاه و ۱۵ هزار دلار ‘مزایای بیمه اجباری’ دریافت می کنند.

این کارگر ۳۵ ساله فیلیپینی ۲۸ ژوئیه (۷ مرداد) برای کار وارد عربستان سعودی شد و به استخدام کارفرمای خود درآمد.

وی اوایل هفته گذشته درپی صدمات شدید ناشی از آزار جنسی کارفرمای عربستانی خود به بیمارستان ‘ملک سلمان’ در ریاض منتقل و به کما فرو رفت.

‘ایرما آویلا ادلوی’ در حالی به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شد که سابقه مشکلات قلبی نیز داشته است، اما معاینات پزشکی بر روی قربانی نشان داد توسط کارفرمای سعودی مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

‘هانس لئو کاکداک’ مدیر اداره اشتغال خارج از کشور فیلیپین نیز گفت که بررسی از کارفرمای سعودی این کارگر فیلیپینی آغاز شده است.

برخی فیلیپینی ها در عربستان که از مشاغل ساختمانی اخراج و یا حقوق خود را ماه ها دریافت نکرده اند مجبور به گدایی و یا یافتن غذا در میان زباله ها برای رفع گرسنگی خود شده اند.

دولت فیلیپین تعداد این افراد را ۹ هزار نفر و حقوقدان های امور کار و کارگری این تعداد را ۲۰ هزار نفر تخمین زده اند.

مرگ یک فیلیپینی با آزارجنسی مرد عربستانی

شکنجه و آزارهای جنسی کارگران خارجی و نقض حقوق بشر توسط کارفرماهای عربستان در سکوت غربی ها هر روز خبرساز است و رسانه های فیلیپین روز دوشنبه از مرگ یک کارگر این کشور در عربستان پس از آزار جنسی کارفرمای سعودی خبر دادند.

به گزارش افق، یک کارگر فیلیپینی در حالی که کارگران این کشور در عربستان چند ماه حقوق خود را دریافت نکرده و برای رفع گرسنگی در سطل های زباله فروشگاه ها بدنبال مواد غذایی می گردند و یا گدایی می کنند، توسط کارفرمای خود مورد تجاوز قرار گرفت و جان داد.

‘سیلوستره بلو’ وزیر کار و استخدام فیلیپین تایید کرد ‘ایرما آویلا ادلوی’ ۳۵ ساله روز پنجشنبه در عربستان جان خود را از دست داده است.

به نوشته تارنمای ‘فیل استار’، وزیر کار فیلیپین اکنون برای نظارت بر بازگشت کارگران فیلیپینی که به دلیل بحران مالی شرکت های عربستان و دولت این کشور شغل خود را از دست داده و ماه ها دستمزدی دریافت نکرده اند، در عربستان سعودی است.

‘سیلوستره بلو’ در یک پیام متنی، اعلام کرد که خانواده ‘ایرما آویلا ادلوی’ که با تجاوز کارفرمای عربستانی مرده است ۱۵۰ هزار پزو (حدود سه هزار و ۲۵۰ دلار) کمک خارج از کشور کارگران از اداره رفاه و ۱۵ هزار دلار ‘مزایای بیمه اجباری’ دریافت می کنند.

این کارگر ۳۵ ساله فیلیپینی ۲۸ ژوئیه (۷ مرداد) برای کار وارد عربستان سعودی شد و به استخدام کارفرمای خود درآمد.

وی اوایل هفته گذشته درپی صدمات شدید ناشی از آزار جنسی کارفرمای عربستانی خود به بیمارستان ‘ملک سلمان’ در ریاض منتقل و به کما فرو رفت.

‘ایرما آویلا ادلوی’ در حالی به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شد که سابقه مشکلات قلبی نیز داشته است، اما معاینات پزشکی بر روی قربانی نشان داد توسط کارفرمای سعودی مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

‘هانس لئو کاکداک’ مدیر اداره اشتغال خارج از کشور فیلیپین نیز گفت که بررسی از کارفرمای سعودی این کارگر فیلیپینی آغاز شده است.

برخی فیلیپینی ها در عربستان که از مشاغل ساختمانی اخراج و یا حقوق خود را ماه ها دریافت نکرده اند مجبور به گدایی و یا یافتن غذا در میان زباله ها برای رفع گرسنگی خود شده اند.

دولت فیلیپین تعداد این افراد را ۹ هزار نفر و حقوقدان های امور کار و کارگری این تعداد را ۲۰ هزار نفر تخمین زده اند.