مهاجم آماده آبی پوشان نیم فصل از استقلال می رود +تصویر

مهاجم آماده آبی پوشان نیم فصل از استقلال می رود +تصویر

مهاجم آماده آبی پوشان نیم فصل از استقلال می رود +تصویر

(image)