نتیجه نهایی انتخابات مجلس ورامین، پیشوا و قرچک

به گزارش افق ، جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه ۲۰۸ هزار و ۳۶۹ بود که آراء نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک به شرح زیر است:

۱- سید حسین نقوی حسینی نام پدر سید باقر دارای ۹۵۱۴۴ رای
۲- محسن ضرغام نام پدر لطفعلی دارای ۴۰۳۲۷ رای
۳- احمد تاجیک نام پدر محمد دارای ۳۶۴۱۹ رای
۴- لیلا بختیاری نام پدر کریم دارای ۳۰۳۱ رای
۵- آزاده شوری نام پدر محمد دارای ۲۲۱۴ رای
۶- تورج تیمور زاده نام پدر عباس دارای ۲۱۰۹ رای
۷- حسین شیرکوند نام پدر اسداله دارای ۱۹۵۹ رای
۸- مصطفی توکلی نام پدر حسین دارای ۱۶۲۳ رای
۹- علیرضا میرزایی نام پدر حسین دارای امرالله دارای ۱۶۱۳ رای
۱۰- عمار فتحی نام پدر جواد داری ۱۲۰۱ رای
۱۱- محمد حسین برزده نام پدر محمد طاهر دارای ۸۸۸ رای
۱۲- علی کجوئی نام پدر محمد طاهر دارای ۸۷۴ رای
۱۳- علی محمد حیدر سرلک نام پدر ذبیح اله دارای ۸۵۰ رای
۱۴- اصغر صانعی نام پدر علی دارای ۸۲۵ رای
۱۵- امیر کریمان پور نام پدر عزت اله دارای ۶۷۳ رای
۱۶- وحید میرزائی نام پدر محمد حسن دارای ۶۵۳ رای
۱۷- حسین بختیاری در بالا نام پدر امیر دارای ۶۵۲ رای
۱۸- ناصر تقوائی نام پدر میرزا حسین دارای ۵۳۰ رای
۱۹- عباس شفیعی نژاد نام پدر حسن دارای ۵۱۶ رای
۲۰- علی امرائی نام پدر صید موسی دارای ۴۹۷ رای
۲۱- محسن قویدل کورکا نام پدر حسین دارای ۴۳۶ رای
۲۲- نسیم تاجیک خاوه نام پدر ابراهیم دارای ۴۳۱ رای
۲۳- آرش مری نام پدر محمد علی دارای ۳۷۴ رای
۲۴- محمد فریدون زاده دویل نام پدر عمران دارای ۳۵۹ رای
۲۵- محمدرضا فرجی نام پدر محمود دارای ۲۸۲
۲۶- هاشم قشقائی نام پدر محمد رضا دارای ۲۰۵ رای
۲۷- یاسر رنجبر زواره نام پدر عبدله دارای ۱۲۶ رای

گفتنی است، در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز به مدت دو روز هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان ورامین برای قبول شکایات آماده است.
در ضمن به استناد تبصره ۱ ، ۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد. همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان و افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

وبلاگ اطلاعات

مرجع توریسم