وعده بمب بزرگ نقل و انتقالات به پرسپولیسی ها

وعده بمب بزرگ نقل و انتقالات به پرسپولیسی ها

باشگاه استقلال به شکل رسمی پیشنهاد پوشیدن پیراهن آبی را به سروش رفیعی داد اما خبر رسید که رفیعی اعلام کرده تمایلی به حضور در این تیم را ندارد.

از سوی دیگر پرسپولیسی ها هم با این بازیکن صحبت هایی داشته اند و رفیعی به آنها اعلام کرده پیشنهاداتی را از تیم های خارجی دارد و مشغول بررسی این پیشنهادات است.

البته از باشگاه پرسپولیس خبر رسید این بازیکن اعلام کرده اگر در ایران بماند بررسی پیشنهاد باشگاه سرخ پایتخت را در اولویت کاری اش خواهد گذاشت.

جالب اینجاست که رفیعی در مذاکرات روز گذشته اش با امیر قلعه نویی هم به وی وعده داده که اگر بخواهد در ایران بازی کند غیر از تراکتورسازی انتخابی نخواهد داشت.

در هر صورت آنچه برای پرسپولیسی ها مهم است مخالفت نکردن سریع رفیعی با پیشنهاد آنهاست. باید دید در نیم فصل کار پرسپولیس و رفیعی به کجا خواهد انجامید.

وعده بمب بزرگ نقل و انتقالات به پرسپولیسی ها

باشگاه استقلال به شکل رسمی پیشنهاد پوشیدن پیراهن آبی را به سروش رفیعی داد اما خبر رسید که رفیعی اعلام کرده تمایلی به حضور در این تیم را ندارد.

از سوی دیگر پرسپولیسی ها هم با این بازیکن صحبت هایی داشته اند و رفیعی به آنها اعلام کرده پیشنهاداتی را از تیم های خارجی دارد و مشغول بررسی این پیشنهادات است.

البته از باشگاه پرسپولیس خبر رسید این بازیکن اعلام کرده اگر در ایران بماند بررسی پیشنهاد باشگاه سرخ پایتخت را در اولویت کاری اش خواهد گذاشت.

جالب اینجاست که رفیعی در مذاکرات روز گذشته اش با امیر قلعه نویی هم به وی وعده داده که اگر بخواهد در ایران بازی کند غیر از تراکتورسازی انتخابی نخواهد داشت.

در هر صورت آنچه برای پرسپولیسی ها مهم است مخالفت نکردن سریع رفیعی با پیشنهاد آنهاست. باید دید در نیم فصل کار پرسپولیس و رفیعی به کجا خواهد انجامید.