پیشنهاد شکل گیری مرکز مطالعات استراتژیک گردشگری ایران

پیشنهاد شکل گیری مرکز مطالعات استراتژیک گردشگری ایران

فرشاد زمانپور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اجتماعی افق، با تشریح جزئیات همایش کارآفرینی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته اظهار داشت: از اهداف مهم این همایش بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه علمی حوزه‌های گردشگری و صنایع وابسته آن است.

دبیر اجرایی همایش کارآفرینی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته با اشاره به اهمیت حوزه گردشگری در اقتصاد کشور افزود: برپایی این همایش می‌تواند مبدا تشکیل مرکز مطالعات استراتژیک گردشگری در کشور شود.

زمانپور در تشریح برنامه های این همایش اظهار داشت: همایش کارآفرینی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته  از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۶ دی ماه تا ساعت ۱۴  در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مدیران عالی رتبه اجرائی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین فعالان و مدیران آژانس های گردشگری  برگزار می گردد.

لازم به ذکر است سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی به آدرس خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی  خیابان ورشو واقع شده است.

 

پیشنهاد شکل گیری مرکز مطالعات استراتژیک گردشگری ایران

فرشاد زمانپور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اجتماعی افق، با تشریح جزئیات همایش کارآفرینی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته اظهار داشت: از اهداف مهم این همایش بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه علمی حوزه‌های گردشگری و صنایع وابسته آن است.

دبیر اجرایی همایش کارآفرینی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته با اشاره به اهمیت حوزه گردشگری در اقتصاد کشور افزود: برپایی این همایش می‌تواند مبدا تشکیل مرکز مطالعات استراتژیک گردشگری در کشور شود.

زمانپور در تشریح برنامه های این همایش اظهار داشت: همایش کارآفرینی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته  از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۶ دی ماه تا ساعت ۱۴  در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مدیران عالی رتبه اجرائی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین فعالان و مدیران آژانس های گردشگری  برگزار می گردد.

لازم به ذکر است سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی به آدرس خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی  خیابان ورشو واقع شده است.