کاهش ۴۲ درصدی حوادث بزرگ ریلی

به گزارش جهان به نقل از مهر، حسین عاشوری اظهار داشت: در سال‌جاری در بخش خروج قطار از خط نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش حوادث داشته‌ایم، ضمن آنکه در بخش برخورد عابر پیاده با قطار نیز با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه در اوایل سال گذشته حوادث ریلی ناگواری رخ داد، افزود: در سال‌جای تاکنون در بخش حوادث با اهمیت و بزرگ، با کاهش ۴۲ درصدی مواجه بوده‌ایم.

عاشوری گفت: کمیسیون عالی سوانح ریلی از جهت بررسی سوانح، بالاترین مسئولیت را دارد و مقررات و دستورالعمل‌های پیشگیرانه را تدوین می‌کند، همچنین ۴۴ دستورالعمل جدید و اصلاح مقررات قبلی جهت پیشگیری از سوانح ریلی در این کمیسیون مصوب شده است.

فیلم سریال آهنگ

خبرگذاری خوزستان