کاهش ۵۸ درصدی صادرات کشاورزی در پائیز

به گزارش جهان به نقل از مرکز آمار ایران، تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی کشور بر اساس آمار منتشره گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی منتشر شد.
 
تجارت خارجی در برگیرنده صادرات و واردات کالا و خدمات است. در مورد تجارت کالایی، بخش عمده آمار مربوط به آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود.
 
آمار تجارت سایر کالاها که عمدتا به تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی، تجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین آلات هواپیما و کشتی است، توسط سازمان‌های متبوع (شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی) تهیه می‌شود.
 
این گزارش بر اساس آمار تجارت کالایی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در قالب طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC.Rev3  تهیه شده است.
 
طبقه‌بندی انجام شده در این گزارش، منعکس کننده رشته فعالیت صادر کننده یا وارد کننده نیست، بلکه در مورد واردات بیانگر رشته فعالیت تولید کننده خارجی و در خصوص صادرات بیانگر رشته فعالیت تولید کننده داخلی می‌باشد.
 
در مورد رشته فعالیت وارد کننده کالا، لازم است گمرک جمهوری اسلامی ایران مقصد نهایی کالاهای وارد شده را مشخص نماید.
 
بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری
 
ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1393)، از کاهش 58.45 درصدی برخوردار است. همچنین تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (تابستان 1394) 7.71 درصد افزایش یافته است.
 
ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1393)، از کاهش 68.12 درصدی برخوردار است. همچنین در مقایسه با فصل گذشته (تابستان 1394) از کاهشی معادل 46.88 درصد برخوردار است.
 
بخش شیلات
 
ارزش دلاری صادرات محصولات بخش ماهیگیری و پرورش آبزیان، در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1393) و فصل گذشته (تابستان 1394)، به ترتیب 64.35، 236.04 درصد افزایش دارد.
 
این در حالی است که ارزش دلاری واردات محصولات در پاییز سال 1394 این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1393)، 68.12 درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (تابستان 1394)، معادل 46.88 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
 
بخش استخراج معدن
 
ارزش دلاری صادرات محصولات بخش استخراج معدن به جز نفت خام و گاز طبیعی، در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1393)، کاهشی معادل 37.94 درصد دارد. همچنین نسبت به فصل گذشته (تابستان 1394) نیز از 1.36 درصد کاهش برخوردار است.
 
ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1393)، کاهشی معادل 69.23 درصد دارد و در مقایسه با فصل گذشته (تابستان 1394) نیز کاهش 63.18 درصدی را نشان می‌دهد.
 
بخش صنعت
 
ارزش دلاری صادرات محصولات بخش صنعت در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1393)، 32.74 درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان 1394) نیز 42.67 درصد افزایش دارد.
 
ارزش دلاری واردات صنعتی در پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1393) و نسبت به فصل گذشته (تابستان 1394)، به ترتیب 22.97 و 5.49 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دانلود فیلم جدید

خبرگذاری اصفحان