یک هواپیمای روسی با ۳۹ سرنشین در سیبری سقوط کرد

یک هواپیمای روسی با ۳۹ سرنشین در سیبری سقوط کرد

به گزارش به نقل از اسپوتنیک، یک فروند هواپیمای Il-۱۸ روسی در جمهوری «ساخا» (یاقوتستان) در سیبری دچار سانحه شده و سقوط کرد.

اسپوتنیک از سالم بودن تمامی ۳۹ سرنشین این هواپیما خبر داده اما بی بی سی مدعی کشته شدن ۲۷ نفر از سرنشینان آن شده است.

خبرگزاری نووستی روسیه نیز از کشته شدن دستکم پنج نفر از سرنشینان این هواپیما خبر داده است.

بر اساس این گزارش، این هواپیما در هنگام سقوط ۳ تکه شده اما منفجر نشده است.

هنوز علت سقوط این هواپیمای روسی مشخص نشده است.

یک هواپیمای روسی با ۳۹ سرنشین در سیبری سقوط کرد

به گزارش به نقل از اسپوتنیک، یک فروند هواپیمای Il-۱۸ روسی در جمهوری «ساخا» (یاقوتستان) در سیبری دچار سانحه شده و سقوط کرد.

اسپوتنیک از سالم بودن تمامی ۳۹ سرنشین این هواپیما خبر داده اما بی بی سی مدعی کشته شدن ۲۷ نفر از سرنشینان آن شده است.

خبرگزاری نووستی روسیه نیز از کشته شدن دستکم پنج نفر از سرنشینان این هواپیما خبر داده است.

بر اساس این گزارش، این هواپیما در هنگام سقوط ۳ تکه شده اما منفجر نشده است.

هنوز علت سقوط این هواپیمای روسی مشخص نشده است.