۲ بازیکن جداشده در آستانه بازگشت به پرسپولیس

۲ بازیکن جداشده در آستانه بازگشت به پرسپولیس

شهاب زاهدی و محمد رحمتی که بعد از توافق با مسئولان پرسپولیس برای جدایی قرضی و پیشنهاد ماشین سازی راهی تبریز شدند، شب گذشته در جلسه با مسئولان باشگاه ماشین سازی به توافق مالی نرسیدند.

 

این ۲ بازیکن مبلغی چند برابر از قراردادشان با پرسپولیس را درخواست کردند و امروز قرار است بار دیگر با مدیرعامل باشگاه ماشین سازی در جلسه ای شرکت کنند. ممکن است در صورت عدم توافق در جلسه امروز این ۲ بازیکن به تهران بازگردند.

 

کاپ

۲ بازیکن جداشده در آستانه بازگشت به پرسپولیس

شهاب زاهدی و محمد رحمتی که بعد از توافق با مسئولان پرسپولیس برای جدایی قرضی و پیشنهاد ماشین سازی راهی تبریز شدند، شب گذشته در جلسه با مسئولان باشگاه ماشین سازی به توافق مالی نرسیدند.

 

این ۲ بازیکن مبلغی چند برابر از قراردادشان با پرسپولیس را درخواست کردند و امروز قرار است بار دیگر با مدیرعامل باشگاه ماشین سازی در جلسه ای شرکت کنند. ممکن است در صورت عدم توافق در جلسه امروز این ۲ بازیکن به تهران بازگردند.

 

کاپ