کشف جنازه ۲۲ مهاجر در آب‌های مدیترانه

کشف جنازه ۲۲ مهاجر در آب‌های مدیترانه

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این سازمان گفت: بیش از دویست نفر از مهاجرانی که زنده مانده بودند از این قایق لاستیکی نجات یافته و به یک قایق دیگر منتقل شدند.

سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که جنازه ها ساعت ها در قایق بودند.

سازمان مزبور از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، از اول سال ۲۰۱۶ تا روز دوشنبه گذشته، حدود ۷۹ هزار و ۸۶۱ مهاجر از طریق دریا وارد ایتالیا شدند. در همین حال، سه هزار مهاجر نیز طی این مدت در مدیترانه جان خود را از دست داده یا ناپدید شدند.

کشف جنازه ۲۲ مهاجر در آب‌های مدیترانه

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این سازمان گفت: بیش از دویست نفر از مهاجرانی که زنده مانده بودند از این قایق لاستیکی نجات یافته و به یک قایق دیگر منتقل شدند.

سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که جنازه ها ساعت ها در قایق بودند.

سازمان مزبور از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، از اول سال ۲۰۱۶ تا روز دوشنبه گذشته، حدود ۷۹ هزار و ۸۶۱ مهاجر از طریق دریا وارد ایتالیا شدند. در همین حال، سه هزار مهاجر نیز طی این مدت در مدیترانه جان خود را از دست داده یا ناپدید شدند.