بمب خبری آبی‌ها؛ این ستاره به استقلال می‌آید؟+تصویر

بمب خبری آبی‌ها؛ این ستاره به استقلال می‌آید؟+تصویر

این روزنامه مدعی شده است که بعد از گذشت دو هفته کنعانی‌زادگان نیمکت‌نشین خواهد شد و پادوانی به احتمال زیاد به استقلال خواهد آمد. این درحالی است که منصوریان دفاع تمام‌قدی از مدافع جوان خود کرده و معتقد بود او بهترین بازی‌هایش را برای استقلال انجام خواهد داد.

 

بمب خبری آبی‌ها؛ این ستاره به استقلال می‌آید؟+تصویر

این روزنامه مدعی شده است که بعد از گذشت دو هفته کنعانی‌زادگان نیمکت‌نشین خواهد شد و پادوانی به احتمال زیاد به استقلال خواهد آمد. این درحالی است که منصوریان دفاع تمام‌قدی از مدافع جوان خود کرده و معتقد بود او بهترین بازی‌هایش را برای استقلال انجام خواهد داد.

 

(image)