آب‌سنگین ایران به آمریکا می‌رسد

آب‌سنگین ایران به آمریکا می‌رسد

به گزارش جهان، مهر به نقل از اسپوتنیک خبرداد: جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه طی یک کنفرانس خبری اعلام کرد به زودی آب سنگین ایران به آمریکا می رسد.
 
آمریکا می گوید از آب سنگین خریداری شده از ایران برای مصارف داخلی خود استفاده خواهد کرد.
 
کربی گفت: آب سنگین خریداری شده از ایران در هفته آینده وارد خاک آمریکا خواهد شد.
 
وزارت خارجه آمریکا ماه آوریل خرید ۳۰ تن آب سنگین از صنایع هسته ای ایران را تایید کرده بود.
 
وزارت انرژی آمریکا گفته است خرید آب سنگین از ایران به خاطر توافق هسته ای این کشور و اجرای تعهدات تعیین شده در برجام از سوی ایران صورت گرفته است.
 
بر اساس تعهدات تعیین شده در برجام ایران باید ذخایر آب سنگین خود را در حدود ۱۳۰ تن نگه دارد.

آب‌سنگین ایران به آمریکا می‌رسد

به گزارش جهان، مهر به نقل از اسپوتنیک خبرداد: جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه طی یک کنفرانس خبری اعلام کرد به زودی آب سنگین ایران به آمریکا می رسد.
 
آمریکا می گوید از آب سنگین خریداری شده از ایران برای مصارف داخلی خود استفاده خواهد کرد.
 
کربی گفت: آب سنگین خریداری شده از ایران در هفته آینده وارد خاک آمریکا خواهد شد.
 
وزارت خارجه آمریکا ماه آوریل خرید ۳۰ تن آب سنگین از صنایع هسته ای ایران را تایید کرده بود.
 
وزارت انرژی آمریکا گفته است خرید آب سنگین از ایران به خاطر توافق هسته ای این کشور و اجرای تعهدات تعیین شده در برجام از سوی ایران صورت گرفته است.
 
بر اساس تعهدات تعیین شده در برجام ایران باید ذخایر آب سنگین خود را در حدود ۱۳۰ تن نگه دارد.

آب‌سنگین ایران به آمریکا می‌رسد

اس ام اس جدید