آجرلو عضو هیات مدیره تراکتور شد،عباسی نایب رییس هیات مدیره

آجرلو عضو هیات مدیره تراکتور شد،عباسی نایب رییس هیات مدیره

آجرلو عضو هیات مدیره تراکتور شد،عباسی نایب رییس هیات مدیره

به گزارش کاپ،دارا غزنوی از حضور در هیات مدیره تراکتورسازی کناره گیری و مصطفی آجرلو به جای وی منصوب شد.

همچنین سعید عباسی هم نایب رییس هیات مدیره شد.

آجرلو عضو هیات مدیره تراکتور شد،عباسی نایب رییس هیات مدیره

(image)

به گزارش کاپ،دارا غزنوی از حضور در هیات مدیره تراکتورسازی کناره گیری و مصطفی آجرلو به جای وی منصوب شد.

همچنین سعید عباسی هم نایب رییس هیات مدیره شد.