آرزوهای اردوغان در حلب دفن می شود!

آرزوهای اردوغان در حلب دفن می شود!

به گزارش جهان به نقل از العالم، “بشار اسد” روز سه شنبه در سخنانی در جمع نمایندگان جدید پارلمان سوریه گفت: نظام فاشیستی اردوغان بر حلب تمرکز کرده بود زیرا این شهر آخرین امید پروژه اخوانی این نظام به شمار می آمد.

وی افزود: ولی حلب مقبره ای برای دفن رؤیاها و آرزوهای این جنایتکار خواهد بود.

بشار اسد خاطرنشان کرد: فتنه در سوریه نخوابیده بلکه مرده است و انفجارهای تروریستی باعث تفرقه سوری ها نخواهد شد.

بشار اسد تأکید کرد: تروریسم اقتصادی، و حملات تروریستی جنایتکارانه به وسیله بمبگذاری و خمپاره یکسان است، به همین دلیل تأکید می کنم که جنگ ما علیه تروریسم ادامه دارد.

اسد، با انتقاد ویژه از اردوغان، گفت که تنها نقش باقی مانده برای او به عنوان یک “چماقدار و لات سیاسی” است!

آرزوهای اردوغان در حلب دفن می شود!

به گزارش جهان به نقل از العالم، “بشار اسد” روز سه شنبه در سخنانی در جمع نمایندگان جدید پارلمان سوریه گفت: نظام فاشیستی اردوغان بر حلب تمرکز کرده بود زیرا این شهر آخرین امید پروژه اخوانی این نظام به شمار می آمد.

وی افزود: ولی حلب مقبره ای برای دفن رؤیاها و آرزوهای این جنایتکار خواهد بود.

بشار اسد خاطرنشان کرد: فتنه در سوریه نخوابیده بلکه مرده است و انفجارهای تروریستی باعث تفرقه سوری ها نخواهد شد.

بشار اسد تأکید کرد: تروریسم اقتصادی، و حملات تروریستی جنایتکارانه به وسیله بمبگذاری و خمپاره یکسان است، به همین دلیل تأکید می کنم که جنگ ما علیه تروریسم ادامه دارد.

اسد، با انتقاد ویژه از اردوغان، گفت که تنها نقش باقی مانده برای او به عنوان یک “چماقدار و لات سیاسی” است!

آرزوهای اردوغان در حلب دفن می شود!

اسکای نیوز