آزادسازی«البوسویط» در جنوب فلوجه

آزادسازی«البوسویط» در جنوب فلوجه

به گزارش جهان به نقل از فارس، نیروهای امنیتی عراق در ادامه پیشروی های خود در شهر فلوجه استان الانبار، موفق شدند منطقه «البوسیط» در العامریه واقع در جنوب این شهر را آزاد کنند و تعدادی از عناصر مسلح داعش را در غرب بغداد از پای دربیاورند.
 
در بیانیه مرکز فرماندهی عملیات بغداد آمده است که نیروهای امنیتی عراق در عملیات امروز خود در غرب بغداد، موفق شدند پنج نفر از عناصر مسلح داعش را از پای دربیاورند و تعدادی از تجهیزات آنها را منهدم کنند.
 
به گزارش پایگاه خبری العهد،‌ در ادامه بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی 17 بمب را خنثی، 4 موشک داعش و 32 مین ضد تانک و بمب های دستی در منطقه الدوره استان بغداد را منهدم کردند.
 
عملیات آزادسازی شهر فلوجه در استان الانبار عراق دو هفته قبل با مشارکت ارتش، عشایر اهل سنت، نیروهای بسیج مردمی و پلیس فدرال آغاز شد. طی دو هفته گذشته موفق به پاکسازی بخش‌های زیادی از حومه شهر فلوجه شدند.

آزادسازی«البوسویط» در جنوب فلوجه

به گزارش جهان به نقل از فارس، نیروهای امنیتی عراق در ادامه پیشروی های خود در شهر فلوجه استان الانبار، موفق شدند منطقه «البوسیط» در العامریه واقع در جنوب این شهر را آزاد کنند و تعدادی از عناصر مسلح داعش را در غرب بغداد از پای دربیاورند.
 
در بیانیه مرکز فرماندهی عملیات بغداد آمده است که نیروهای امنیتی عراق در عملیات امروز خود در غرب بغداد، موفق شدند پنج نفر از عناصر مسلح داعش را از پای دربیاورند و تعدادی از تجهیزات آنها را منهدم کنند.
 
به گزارش پایگاه خبری العهد،‌ در ادامه بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی 17 بمب را خنثی، 4 موشک داعش و 32 مین ضد تانک و بمب های دستی در منطقه الدوره استان بغداد را منهدم کردند.
 
عملیات آزادسازی شهر فلوجه در استان الانبار عراق دو هفته قبل با مشارکت ارتش، عشایر اهل سنت، نیروهای بسیج مردمی و پلیس فدرال آغاز شد. طی دو هفته گذشته موفق به پاکسازی بخش‌های زیادی از حومه شهر فلوجه شدند.

آزادسازی«البوسویط» در جنوب فلوجه

فانتزی