سیاستگذاری بدون مدت واقعی از آفات برنامه‌های میان مدت کشور است

سیاستگذاری بدون مدت واقعی از آفات برنامه‌های میان مدت کشور است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه ۱۷ خرداد پس از گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی در صحن علنی مجلس گفت: برنامه‌های ۵ ساله جزو برنامه‌های میان‌مدت قرار می‌گیرند، نه مانند برنامه‌های یکساله و نه مانند برنامه‌های چشم‌اندازهای بلندمدت هستند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه‌های میان‌مدت باید بدانیم در هر پله از این ۵ سال کدام گام را باید پیش ببریم، اظهار داشت: این با آنچه در برنامه‌های ۵ ساله گذشته ما بوده است مناسبتی ندارد.

فرهنگی گفت:‌ ما در برنامه‌های ۵ ساله معمولاً یا به دنبال سیاست‌گذاری‌های بدون مدت واقعی هستیم یا در ضمن آنها، قوانین و مقررات مختلف را تغییر می‌دهیم که هیچ‌کدام متناسب با روش برنامه‌ریزی معکوس نیست.

وی با تأکید بر اینکه باید محور به محور گزارش وزیر کشور در برنامه ذکر شود، خاطرنشان کرد: مثلاً اگر در بحث زندان‌ها مشکلاتی داریم، این مشکلات باید در طول ۵ سال باید به چه آماری برسد و چگونه حرکت کنیم تا به وضع مورد نظر برنامه ششم برسیم که این را ما معمولاً در برنامه ۵ ساله نداریم.

وی گفت: پیشنهاد اصلی من این است که همه کمیسیون‌هایی که در آینده تشکیل می‌شود و همه بخش‌های دولت که پیش‌نویس برنامه را تهیه می‌کنند، به این نکته مهم توجه کنند.

وی با اشاره به بازدید خود از زندان تبریز و اطلاع از زندانی بودن یک سوم از زندانیان به علت قرارهای صادره قضات، افزود: من پرسیدم آیا اکثر اینها موارد کیفری و جنایی است؟ که پاسخ دادند خیر، اکثر اینها موارد حقوقی و اختلافات مالی است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: یعنی عده‌ای از حقوق اجتماعی خود محروم هستند صرفاً به این دلیل که قاضی تشخیص داده است تا مدتی در زندان باشند و به عنوان مثال در همین موضوع باید در قانون برنامه ذکر شود که این تعداد به حداقل مثلاً یک دهم کاهش یابد.

سیاستگذاری بدون مدت واقعی از آفات برنامه‌های میان مدت کشور است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه ۱۷ خرداد پس از گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی در صحن علنی مجلس گفت: برنامه‌های ۵ ساله جزو برنامه‌های میان‌مدت قرار می‌گیرند، نه مانند برنامه‌های یکساله و نه مانند برنامه‌های چشم‌اندازهای بلندمدت هستند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه‌های میان‌مدت باید بدانیم در هر پله از این ۵ سال کدام گام را باید پیش ببریم، اظهار داشت: این با آنچه در برنامه‌های ۵ ساله گذشته ما بوده است مناسبتی ندارد.

فرهنگی گفت:‌ ما در برنامه‌های ۵ ساله معمولاً یا به دنبال سیاست‌گذاری‌های بدون مدت واقعی هستیم یا در ضمن آنها، قوانین و مقررات مختلف را تغییر می‌دهیم که هیچ‌کدام متناسب با روش برنامه‌ریزی معکوس نیست.

وی با تأکید بر اینکه باید محور به محور گزارش وزیر کشور در برنامه ذکر شود، خاطرنشان کرد: مثلاً اگر در بحث زندان‌ها مشکلاتی داریم، این مشکلات باید در طول ۵ سال باید به چه آماری برسد و چگونه حرکت کنیم تا به وضع مورد نظر برنامه ششم برسیم که این را ما معمولاً در برنامه ۵ ساله نداریم.

وی گفت: پیشنهاد اصلی من این است که همه کمیسیون‌هایی که در آینده تشکیل می‌شود و همه بخش‌های دولت که پیش‌نویس برنامه را تهیه می‌کنند، به این نکته مهم توجه کنند.

وی با اشاره به بازدید خود از زندان تبریز و اطلاع از زندانی بودن یک سوم از زندانیان به علت قرارهای صادره قضات، افزود: من پرسیدم آیا اکثر اینها موارد کیفری و جنایی است؟ که پاسخ دادند خیر، اکثر اینها موارد حقوقی و اختلافات مالی است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: یعنی عده‌ای از حقوق اجتماعی خود محروم هستند صرفاً به این دلیل که قاضی تشخیص داده است تا مدتی در زندان باشند و به عنوان مثال در همین موضوع باید در قانون برنامه ذکر شود که این تعداد به حداقل مثلاً یک دهم کاهش یابد.