آلمان، تأمین کنندۀ ثروت میلیاردی داعش!

آلمان، تأمین کنندۀ ثروت میلیاردی داعش!

به گزارش جهان به نقل از العالم، رادیو و تلویزیون رسمی آلمان در گزارشی که از سوی دفتر مطالعات جنایی فدرال (BKA) تهیه شده اعلام کرد: در کنار این اموال، کمک هایی در قالب ادوات پزشکی، لباس، خودرو، جلیقۀ ضد گلوله و نیز کمک هایی که از طریق شبکه های اجتماعی برای گروهک تروریستی داعش جمع آوری می شود نیز وجود دارد.
 
بر اساس گزارش مذکور، کاروان کمک به تروریست ها از سوی اشخاص وابسته به جریان های سلفی از طریق منطقۀ بالکان که به بازار پر رونق قاچاق کالا و ارز تبدیل شده به سوریه می رسد و حتی عناصر جنگجو از این طریق خود را به مناطق جنگی می رسانند.
 
سؤال که اکنون ذهن تحلیل گران را به خود مشغول کرده این است که مقام های آلمان چه موقع این اطلاعات را به دست آورده اند و آیا دستگاه های اطلاعاتی اروپایی و غربی از شناسایی این حقایق عاجز بوده اند؟ اگر نه، چرا با آن مقابله نکردند؟
 
گزارش دفتر مطالعات جنایی فدرال آلمان حاکیست، ثروت گروه تروریستی داعش به حدود یک میلیارد دلار آمریکا رسیده که بخشی  از آن را از طریق مالیات اجباری از مناطق تحت سیطره خود در سوریه و عراق و همچنین قاچاق نفت به دست آورده است.
 
گروهک تروریستی داعش از سال 2012 فعالیت خود را در سوریه با همکاری کشورهای غربی – عربی و به منظور ضربه زدن به مقاومت اسلامی ضد صهیونیستی آغاز کرد. این گروهک تروریستی که در مسیر منافع صهیونیست ها حرکت می کند هم اکنون به گروهی غیرقابل کنترل تبدیل شده که بعضا حرف سرکردگان غربی – عربی خود را نیز نمی خواند.
 
گسترده شدن فعالیت گروهک تروریستی داعش تا لیبی (300 کیلومتری اروپا) در آینده ای نه چندان دور دامن ایجاد کنندگان و تجهیز کنندگان غربی – عربی آن را خواهد گرفت، همانگونه که در ماه های اخیر دامن فرانسه را گرفت.

آلمان، تأمین کنندۀ ثروت میلیاردی داعش!

به گزارش جهان به نقل از العالم، رادیو و تلویزیون رسمی آلمان در گزارشی که از سوی دفتر مطالعات جنایی فدرال (BKA) تهیه شده اعلام کرد: در کنار این اموال، کمک هایی در قالب ادوات پزشکی، لباس، خودرو، جلیقۀ ضد گلوله و نیز کمک هایی که از طریق شبکه های اجتماعی برای گروهک تروریستی داعش جمع آوری می شود نیز وجود دارد.
 
بر اساس گزارش مذکور، کاروان کمک به تروریست ها از سوی اشخاص وابسته به جریان های سلفی از طریق منطقۀ بالکان که به بازار پر رونق قاچاق کالا و ارز تبدیل شده به سوریه می رسد و حتی عناصر جنگجو از این طریق خود را به مناطق جنگی می رسانند.
 
سؤال که اکنون ذهن تحلیل گران را به خود مشغول کرده این است که مقام های آلمان چه موقع این اطلاعات را به دست آورده اند و آیا دستگاه های اطلاعاتی اروپایی و غربی از شناسایی این حقایق عاجز بوده اند؟ اگر نه، چرا با آن مقابله نکردند؟
 
گزارش دفتر مطالعات جنایی فدرال آلمان حاکیست، ثروت گروه تروریستی داعش به حدود یک میلیارد دلار آمریکا رسیده که بخشی  از آن را از طریق مالیات اجباری از مناطق تحت سیطره خود در سوریه و عراق و همچنین قاچاق نفت به دست آورده است.
 
گروهک تروریستی داعش از سال 2012 فعالیت خود را در سوریه با همکاری کشورهای غربی – عربی و به منظور ضربه زدن به مقاومت اسلامی ضد صهیونیستی آغاز کرد. این گروهک تروریستی که در مسیر منافع صهیونیست ها حرکت می کند هم اکنون به گروهی غیرقابل کنترل تبدیل شده که بعضا حرف سرکردگان غربی – عربی خود را نیز نمی خواند.
 
گسترده شدن فعالیت گروهک تروریستی داعش تا لیبی (300 کیلومتری اروپا) در آینده ای نه چندان دور دامن ایجاد کنندگان و تجهیز کنندگان غربی – عربی آن را خواهد گرفت، همانگونه که در ماه های اخیر دامن فرانسه را گرفت.

آلمان، تأمین کنندۀ ثروت میلیاردی داعش!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

روزنامه قانون