آمانو:ایران به برجام متعهد بوده است

آمانو:ایران به برجام متعهد بوده است

 به گزارش جهان، مهر به نقل از خبرگزاری کویت خبرداد: «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱ + ۵ گفت که ایران به برجام متعهد بوده است و بازرسان آژانس چندین بار از سایتهای هسته ای ایران بازدید کرده اند. وی همچنین گفت که ایران با بازرسیهای سرزده نیز موافقت کرده است.
 
وی در آغاز نشست شورای حکام آژانس ضمن دعوت از کشورهای جهان برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت هسته ای در در پنجم ماه دسامبر در شهر وین اظهار داشت: «کنفرانس قبلی امنیت هسته ای که در واشنگتن برگزار شد،‌ به آژانس بین المللی انرژی اتمی این فرصت را بخشید که با اطمینان یابی از امنیت نیروگاههای اتمی در سرتاسر جهان، امنیت هسته ای را در جهان ارتقاء دهد».
 
آمانو در ادامه افزود: «در حال حاضر ۴۴۴ نیروگاه اتمی فعال در سی کشور جهان وجود دارد و ۶۵ نیروگاه- عمدتاً در کشورهای آسیایی- در دست احداث هستند و ۱۵۷ نیروگاه قدیمی نیز به دلیل تأثیرات منفی آنها بر شرایط زیست محیطی تعطیل شده اند».
 
این مقام ارشد آژانس همچنین خواستار همکاری سوریه در خصوص سایت هسته ای «دیر الزور» شد.
 
آمانو همچنین از ممانعت کره شمالی از بازدید بازرسان از تأسیسات هسته ای این کشور ابراز ناخرسندی کرد.

آمانو:ایران به برجام متعهد بوده است

 به گزارش جهان، مهر به نقل از خبرگزاری کویت خبرداد: «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱ + ۵ گفت که ایران به برجام متعهد بوده است و بازرسان آژانس چندین بار از سایتهای هسته ای ایران بازدید کرده اند. وی همچنین گفت که ایران با بازرسیهای سرزده نیز موافقت کرده است.
 
وی در آغاز نشست شورای حکام آژانس ضمن دعوت از کشورهای جهان برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت هسته ای در در پنجم ماه دسامبر در شهر وین اظهار داشت: «کنفرانس قبلی امنیت هسته ای که در واشنگتن برگزار شد،‌ به آژانس بین المللی انرژی اتمی این فرصت را بخشید که با اطمینان یابی از امنیت نیروگاههای اتمی در سرتاسر جهان، امنیت هسته ای را در جهان ارتقاء دهد».
 
آمانو در ادامه افزود: «در حال حاضر ۴۴۴ نیروگاه اتمی فعال در سی کشور جهان وجود دارد و ۶۵ نیروگاه- عمدتاً در کشورهای آسیایی- در دست احداث هستند و ۱۵۷ نیروگاه قدیمی نیز به دلیل تأثیرات منفی آنها بر شرایط زیست محیطی تعطیل شده اند».
 
این مقام ارشد آژانس همچنین خواستار همکاری سوریه در خصوص سایت هسته ای «دیر الزور» شد.
 
آمانو همچنین از ممانعت کره شمالی از بازدید بازرسان از تأسیسات هسته ای این کشور ابراز ناخرسندی کرد.

آمانو:ایران به برجام متعهد بوده است

car