جانشین خسوس آمد+تصویر

جانشین خسوس آمد+تصویر

جانشین خسوس آمد+عکس

به گزارش کاپ، بعد از جدایی فرناندو خسوس تیم فوتبال استقلال خوزستان برای جذب دروازبان با چند گزینه داخلی و خارجی وارد مذاکره شدند اما در نهایت به یک گزینه برزیلی دیگر برای جانشینی دروازبان فصل گذشته خود رسیدند.

رافائل امروز سرانجام به اهواز آمد و با پیراهن این تیم عکسی به یادگار گرفت.

 

جانشین خسوس آمد+تصویر

(image)

به گزارش کاپ، بعد از جدایی فرناندو خسوس تیم فوتبال استقلال خوزستان برای جذب دروازبان با چند گزینه داخلی و خارجی وارد مذاکره شدند اما در نهایت به یک گزینه برزیلی دیگر برای جانشینی دروازبان فصل گذشته خود رسیدند.

رافائل امروز سرانجام به اهواز آمد و با پیراهن این تیم عکسی به یادگار گرفت.

 

(image)