سفر هيات نظامي آمريكا به گرجستان

سفر هيات نظامي آمريكا به گرجستان

به گزارش جهان، واختانگ كاپانادزه رييس ستاد كل ارتش گرجستان ازهيات بلندپايه آمريكا درفرودگاه بين المللي باتومي استقبال كرد و اين هيات از فرودگاه راهي بندر باتومي شده و با امكانات زير ساختي آن آشنا شدند.

براساس اين گزارش، درجريان سفرهيات نظامي آمريكا انتقال تجهيزات نظامي اين كشور به بندر باتومي براي برگزاري تمرينات نظامي مشترك ‘شريك شايسته’ در ماه مي در گرجستان بررسي شد. طرفين همچنين آمادگي خود در زمينه تعميق همكاري در عرصه لجستيكي را اعلام كردند.

رييس ستاد كل ارتش گرجستان هدف سفر اين هيان نظامي آمريكا را آشنايي با امكانات بنادر واقع در ساحل درياي سياه از جمله در گرجستان عنوان كرد.

فردريك بن هوگس فرمانده نيروهاي آمريكا در اروپا نيز در باره اين سفر گفت:هيات مذكور متشكل از افسران فرماندهي نيروي هاي آمريكا در اروپا ، ناتو و كشورهاي اروپايي مي باشد.

وي افزود: ما با هدف آشنايي با امكانات بندر باتومي و انتقال هر چه سريع تر تجهيزات نظامي به اين بندر، به گرجستان سفر كرديم.

وي يكي از اهداف اين سفر را نمايش ادامه همكاري آمريكا و ناتو با گرجستان عنوان كرد و افزود : بزودي تمرينات نظامي مشترك ‘شريك شايسته ‘در گرجستان برگزار خواهد شد و در اين ارتباط گردان زرهي آمريكا قرار است از بلغارستان وارد بندر باتومي شود.

هيات نظامي آمريكا و ناتو همچنين قرار است پس از گرجستان از برخي كشورهاي حوزه درياي سياه عضو ناتو ديدار كند. بندر باتومي گرجستان در368 كيلومتري غرب تفليس در ساحل درياي سياه واقع است.
منبع: ایرنا

 

سفر هيات نظامي آمريكا به گرجستان

به گزارش جهان، واختانگ كاپانادزه رييس ستاد كل ارتش گرجستان ازهيات بلندپايه آمريكا درفرودگاه بين المللي باتومي استقبال كرد و اين هيات از فرودگاه راهي بندر باتومي شده و با امكانات زير ساختي آن آشنا شدند.

براساس اين گزارش، درجريان سفرهيات نظامي آمريكا انتقال تجهيزات نظامي اين كشور به بندر باتومي براي برگزاري تمرينات نظامي مشترك ‘شريك شايسته’ در ماه مي در گرجستان بررسي شد. طرفين همچنين آمادگي خود در زمينه تعميق همكاري در عرصه لجستيكي را اعلام كردند.

رييس ستاد كل ارتش گرجستان هدف سفر اين هيان نظامي آمريكا را آشنايي با امكانات بنادر واقع در ساحل درياي سياه از جمله در گرجستان عنوان كرد.

فردريك بن هوگس فرمانده نيروهاي آمريكا در اروپا نيز در باره اين سفر گفت:هيات مذكور متشكل از افسران فرماندهي نيروي هاي آمريكا در اروپا ، ناتو و كشورهاي اروپايي مي باشد.

وي افزود: ما با هدف آشنايي با امكانات بندر باتومي و انتقال هر چه سريع تر تجهيزات نظامي به اين بندر، به گرجستان سفر كرديم.

وي يكي از اهداف اين سفر را نمايش ادامه همكاري آمريكا و ناتو با گرجستان عنوان كرد و افزود : بزودي تمرينات نظامي مشترك ‘شريك شايسته ‘در گرجستان برگزار خواهد شد و در اين ارتباط گردان زرهي آمريكا قرار است از بلغارستان وارد بندر باتومي شود.

هيات نظامي آمريكا و ناتو همچنين قرار است پس از گرجستان از برخي كشورهاي حوزه درياي سياه عضو ناتو ديدار كند. بندر باتومي گرجستان در368 كيلومتري غرب تفليس در ساحل درياي سياه واقع است.
منبع: ایرنا

 

سفر هيات نظامي آمريكا به گرجستان

آپدیت نود 32 سشنبه

گوشی موبایل