لزوم ایجاد ستاد آب‌وانرژی در آموزش‌و‌پرورش

لزوم ایجاد ستاد آب‌وانرژی در آموزش‌و‌پرورش

به گزارش جهان به نقل از فارس، مراسم تبادل تفاهم‌نامه همکاری با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی و فرهنگ‌سازی تولید پراکنده و هوشمندسازی مصرف انرژی مدارس تهران با حضور مسئولان آموزش و پرورش پایتخت و وزارت نیرو انجام شد.
 
در این مراسم محمدصادق قاضی‌زاده رئیس پژوهشگاه وزارت نیرو، گفت: موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان یک کارکرد فرهنگی است که اگر دانش‌آموزان، این موارد را در مدرسه رعایت کنند در منزل هم این موضوع ادامه خواهد داشت و باعث صرفه‌جویی انرژی در کلان کشور می‌شود.
 
همچنین عمیدپور رئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیست وزارت نیرو در این مراسم، تصریح کرد: مدیریت انرژی، فعالیت‌های نرم‌افزاری و مدیریتی در مدارس کشور می‌تواند در خصوص مصرف بهینه انرژی تأثیرگذار باشد.
 
وی گفت: به نظرم باید ستاد آب و انرژی در ادارات آموزش و پرورش و مدارس ایجاد شود تا خود دانش‌آموزان در این خصوص در مدرسه تصمیم‌گیری کنند.
 
به گزارش فارس، در راستای اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، چهار مدرسه در سه دوره تحصیلی به صورت پایلوت تحت‌نظر بهینه‌سازی مصرف انرژی قرار خواهند گرفت تا فرهنگ سازی، موضوع سخت‌افزاری و بخش نرم‌افزاری آن انجام و پس از مدتی تفاوت این مدارس با دیگر مدارس استخراج شود.

لزوم ایجاد ستاد آب‌وانرژی در آموزش‌و‌پرورش

به گزارش جهان به نقل از فارس، مراسم تبادل تفاهم‌نامه همکاری با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی و فرهنگ‌سازی تولید پراکنده و هوشمندسازی مصرف انرژی مدارس تهران با حضور مسئولان آموزش و پرورش پایتخت و وزارت نیرو انجام شد.
 
در این مراسم محمدصادق قاضی‌زاده رئیس پژوهشگاه وزارت نیرو، گفت: موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان یک کارکرد فرهنگی است که اگر دانش‌آموزان، این موارد را در مدرسه رعایت کنند در منزل هم این موضوع ادامه خواهد داشت و باعث صرفه‌جویی انرژی در کلان کشور می‌شود.
 
همچنین عمیدپور رئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیست وزارت نیرو در این مراسم، تصریح کرد: مدیریت انرژی، فعالیت‌های نرم‌افزاری و مدیریتی در مدارس کشور می‌تواند در خصوص مصرف بهینه انرژی تأثیرگذار باشد.
 
وی گفت: به نظرم باید ستاد آب و انرژی در ادارات آموزش و پرورش و مدارس ایجاد شود تا خود دانش‌آموزان در این خصوص در مدرسه تصمیم‌گیری کنند.
 
به گزارش فارس، در راستای اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، چهار مدرسه در سه دوره تحصیلی به صورت پایلوت تحت‌نظر بهینه‌سازی مصرف انرژی قرار خواهند گرفت تا فرهنگ سازی، موضوع سخت‌افزاری و بخش نرم‌افزاری آن انجام و پس از مدتی تفاوت این مدارس با دیگر مدارس استخراج شود.

لزوم ایجاد ستاد آب‌وانرژی در آموزش‌و‌پرورش

فروش بک لینک

موزیک سرا