برخورد تبعیض آمیز بازیکنان پرسپولیس با طارمی و رضاییان

برخورد تبعیض آمیز بازیکنان پرسپولیس با طارمی و رضاییان

در پی جدایی مهدی طارمی و رامین رضاییان از پرسپولیس موجی از انتقادها و توهین ها علیه آنها آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.

بازیکنان پرسپولیس که در این مدت در این خصوص یا سکوت کرده یا با کنایه حرف هایی مطرح کرده بودند، حالا تصمیم گرفته اند به طور علنی از طارمی حمایت کنند و از هواداران بخواهند زحمات گذشته او را فراموش نکنند.

این پروسه با حمایت محسن مسلمان آغاز شد و بعد نیز نوبت به حسین ماهینی رسید و باید منتظر حمایت سایر بازیکنان پرسپولیس هم بود.

جالب اینکه قرمزها فقط از طارمی حمایت کرده و مدعی شده اند او نقش زیادی در این انتقال نداشته و نه تنها اشاره ای به رضاییان نکرده اند بلکه به نوعی در لفافه گناه جدایی طارمی از پرسپولیس و رفتن به ریزاسپور را گردن مدافع ملی پوش فصل گذشته سرخپوشان انداختند.

البته علی دایی و علی کریمی به تازگی از هواداران پرسپولیس خواسته اند که دیگر در صفحات مجازی به این دو بازیکن توهین نکنند.

برخورد تبعیض آمیز بازیکنان پرسپولیس با طارمی و رضاییان

در پی جدایی مهدی طارمی و رامین رضاییان از پرسپولیس موجی از انتقادها و توهین ها علیه آنها آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.

بازیکنان پرسپولیس که در این مدت در این خصوص یا سکوت کرده یا با کنایه حرف هایی مطرح کرده بودند، حالا تصمیم گرفته اند به طور علنی از طارمی حمایت کنند و از هواداران بخواهند زحمات گذشته او را فراموش نکنند.

این پروسه با حمایت محسن مسلمان آغاز شد و بعد نیز نوبت به حسین ماهینی رسید و باید منتظر حمایت سایر بازیکنان پرسپولیس هم بود.

جالب اینکه قرمزها فقط از طارمی حمایت کرده و مدعی شده اند او نقش زیادی در این انتقال نداشته و نه تنها اشاره ای به رضاییان نکرده اند بلکه به نوعی در لفافه گناه جدایی طارمی از پرسپولیس و رفتن به ریزاسپور را گردن مدافع ملی پوش فصل گذشته سرخپوشان انداختند.

البته علی دایی و علی کریمی به تازگی از هواداران پرسپولیس خواسته اند که دیگر در صفحات مجازی به این دو بازیکن توهین نکنند.