آنتی بیوتیک برای کشور خطرساز شد!

آنتی بیوتیک برای کشور خطرساز شد!

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر محمد مهدی فیض آبادی در آستانه برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، افزود: این کنگره ۲ تا ۴ شهریور ۹۵ در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

وی در ادامه با توجه به افزایش مقاومت آنتی بیوتیک ها، گفت: متاسفانه در کشور ما به دلیل مصرف بی رویه و گاه تجویزهای زیاد آنتی بیوتیک، شاهد کاهش تاثیر آنتی بیوتیک ها در برابر بیماری و نیاز بیماران به داروهای قوی تری هستیم.

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران، یادآور شد: میکروب شناسان در محیط آزمایشگاه میکروب ها و مقاومت آنها را در برابر آنتی بیوتیک ها شناسایی و نتایج حاصل را به پزشکان ارائه می دهند که البته این مسئله به تنهایی موجب کاهش مصرف آنتی بیوتیک نمی شود بلکه  کاهش سرانه مصرف آنتی بیوتیک در کشور نیازمند همکاری بخش های تشخیص و  درمان است.

فیص آبادی افزود: رسته های مختلف پزشکی باید در کنار هم نسبت به عوارض مصرف آنتی بیوتیک آگاه شوند و کمتری این دارو را تجویز کنند و از طرفی در هنگام مراجعه بیمار به مطب نسبت به عوارض مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک هشدار دهند.

رئیس هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: جلوگیری از افزایش مقاومت میکروب در برابر آنتی بیوتیک در کشور ما نیازمند اقدامات عاجلانه است زیرا اگر در این خصوص اقدامی نشود مشکلات عدیده ای گریبانگیر حوزه سلامت کشور خواهد شد.

وی یکی از راه های مقابله با مصرف زیاد آنتی بیوتیک در کشور را حضور میکروب شناسان در مراکز درمانی دانست و گفت: در حال حاضر در برخی از مراکز درمان میکروب شناسان حضور دارند اما مسئله در کشور ما کم رنگ است و نیاز به به توجه جدی دارد.

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران خاطرنشان کرد: تا ۱۵ تیر ماه ارسال مقالات به دبیرخانه کنگره ادامه دارد.

آنتی بیوتیک برای کشور خطرساز شد!

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر محمد مهدی فیض آبادی در آستانه برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، افزود: این کنگره ۲ تا ۴ شهریور ۹۵ در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

وی در ادامه با توجه به افزایش مقاومت آنتی بیوتیک ها، گفت: متاسفانه در کشور ما به دلیل مصرف بی رویه و گاه تجویزهای زیاد آنتی بیوتیک، شاهد کاهش تاثیر آنتی بیوتیک ها در برابر بیماری و نیاز بیماران به داروهای قوی تری هستیم.

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران، یادآور شد: میکروب شناسان در محیط آزمایشگاه میکروب ها و مقاومت آنها را در برابر آنتی بیوتیک ها شناسایی و نتایج حاصل را به پزشکان ارائه می دهند که البته این مسئله به تنهایی موجب کاهش مصرف آنتی بیوتیک نمی شود بلکه  کاهش سرانه مصرف آنتی بیوتیک در کشور نیازمند همکاری بخش های تشخیص و  درمان است.

فیص آبادی افزود: رسته های مختلف پزشکی باید در کنار هم نسبت به عوارض مصرف آنتی بیوتیک آگاه شوند و کمتری این دارو را تجویز کنند و از طرفی در هنگام مراجعه بیمار به مطب نسبت به عوارض مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک هشدار دهند.

رئیس هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: جلوگیری از افزایش مقاومت میکروب در برابر آنتی بیوتیک در کشور ما نیازمند اقدامات عاجلانه است زیرا اگر در این خصوص اقدامی نشود مشکلات عدیده ای گریبانگیر حوزه سلامت کشور خواهد شد.

وی یکی از راه های مقابله با مصرف زیاد آنتی بیوتیک در کشور را حضور میکروب شناسان در مراکز درمانی دانست و گفت: در حال حاضر در برخی از مراکز درمان میکروب شناسان حضور دارند اما مسئله در کشور ما کم رنگ است و نیاز به به توجه جدی دارد.

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران خاطرنشان کرد: تا ۱۵ تیر ماه ارسال مقالات به دبیرخانه کنگره ادامه دارد.

آنتی بیوتیک برای کشور خطرساز شد!

عکس