آهنگ جدید برای ستاره استقلال! + تصویر

آهنگ جدید برای ستاره استقلال! + تصویر

یک خواننده اقدامی به خواندن آهنگی برای کاپیتان و دروازه بان استقلال کرده است.

سید مهدی رحمتی که طی روزهای گذشته شایعه خداحافظی اش از فوتبال مطرح شده حالا در عالم هنر هم وارد شده است.

این بازیکن ظاهرا در هماهنگی با یک خواننده آهنگی را با صدای وی به بازار خواهد فرستاد.

 

نام این آهنگ مرد است و قرار است به زودی آماده شود. اینکه یک خواننده با چه نیتی اقدام به خواندن این آهنگ کرده در نوع خود جالب و عجیب است.

 

 

آهنگ جدید برای ستاره استقلال! + تصویر

یک خواننده اقدامی به خواندن آهنگی برای کاپیتان و دروازه بان استقلال کرده است.

سید مهدی رحمتی که طی روزهای گذشته شایعه خداحافظی اش از فوتبال مطرح شده حالا در عالم هنر هم وارد شده است.

این بازیکن ظاهرا در هماهنگی با یک خواننده آهنگی را با صدای وی به بازار خواهد فرستاد.

 

نام این آهنگ مرد است و قرار است به زودی آماده شود. اینکه یک خواننده با چه نیتی اقدام به خواندن این آهنگ کرده در نوع خود جالب و عجیب است.

 

(image)